Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση για το Δημογραφικό ζήτημα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Κείμενο προτάσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας στη διαδικασία διαβούλευσης της ΕΝΠΕ για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Δημογραφικό

Το δημογραφικό αποτελεί ένα κρίσιμο ζήτημα για το παρόν και το μέλλον της χώρας μας, καθώς η αρνητική φθίνουσα δημογραφική πορεία που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες εγείρει εύλογη ανησυχία επηρεάζοντας την προοπτική της πατρίδας μας και τη θέση της στις μελλοντικές εξελίξεις.

Το αρνητικό δημογραφικό ισοζύγιο είναι πρόβλημα πολυπαραγοντικό στην Ελλάδα αλλά μπορούμε να εντοπίσουμε δυο βασικές αιτίες: Τη  μείωση των γεννήσεων με συνακόλουθη αύξηση της γήρανσης του πληθυσμού αλλά και τα μεγάλα ποσοστά μετανάστευσης των νέων για εύρεση εργασίας σε χώρες της Ε.Ε. ή στις ΗΠΑ (φαινόμενο brain drain).

Όσον αφορά τη Θεσσαλία υπάρχει το προνόμιο να λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων [ΕΔΚΑ] το οποίο έχει διενεργήσει συγκεκριμένες μελέτες επί του θέματος.

Η στόχευση για τη Θεσσαλία θα επικεντρωθεί πρωτίστως στις αγροτικές περιοχές, όπου η παραμονή του πληθυσμού και η οργανωμένη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους κατοίκους των περιοχών αυτών, αποτελεί στοιχειώδη προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη χωριών και κωμοπόλεων, που θα καταστούν ζωντανοί και παραγωγικοί τόποι, συμβάλλοντας στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή.

Προκαταρκτική Πρόταση

Πριν τη διατύπωση προτάσεων, οι οποίες θα αντιστοιχίζονται στους άξονες της εθνικής στρατηγικής, κατατίθεται προκαταρκτική πρόταση δημιουργίας νέας υπηρεσίας, καθώς η αναγκαιότητα αξιοποίησης ενός συνεχούς και αδιάλειπτου διαγνωστικού εργαλείου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια. Για το λόγο αυτό, λοιπόν, προτείνεται:

-Η Σύσταση περιφερειακού γραφείου παρακολούθησης δημογραφικών εξελίξεων και σχεδιασμού σχετικών πολιτικών. Η συγκεκριμένη υπηρεσία, προτείνεται να οργανωθεί πιλοτικά σε συνεργασία με το αντίστοιχο Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και να είναι ενταγμένη στον κορμό του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Θεσσαλίας (ΠεΠΚΕ).


Οι προτάσεις μας σε σχέση με τους προκαθορισμένους άξονες:

Για τον 1ο άξονα «Στήριξη Οικογένειας»,

τα υφιστάμενα, οριζόντια μέτρα στήριξης θα πρέπει να προσαρμοστούν περαιτέρω, με την εξειδίκευση μέτρων που δεν έχουν ιδιαίτερο κόστος, όπως το κίνητρο συνυπηρέτησης των συζύγωνκρατικών υπαλλήλων, εκπαιδευτικών κ.λπ. ή το κίνητρο της φοίτησης αδελφιών στην ίδια περιοχή κ.α. Πέραν τούτων, θεωρούμε χρήσιμο να διερευνηθεί η δυνατότητα στήριξης των οικογενειών με τη θέσπιση επιπλέον πολιτικών, μέσω ενός σχεδίου εξασφάλισης φθηνής στέγασης. Εν προκειμένω, προτείνουμε τη θέσπιση επιδόματος ενοικίου για ζευγάρια που κάνουν πάνω από ένα παιδί. (ανάλογα με την περιοχή και το οικογενειακό εισόδημα μπορεί να κλιμακώνεται και να καλύπτει ακόμα και το 100 % του ενοικίου σε ορισμένες περιπτώσεις (μονογενεικές οικογένειες, αναπηρίες, κλπ). Συνάμα, κρίνουμε αναγκαίο να θεσπιστεί εφάπαξ επίδομα τοκετού σε κάθε μητέρα με άμεση καταβολή, για τις πρώτες, βασικές ανάγκες μετά τη γέννα (ανεξάρτητα από τις αντίστοιχες παροχές του ασφαλιστικού φορέα – ΕΟΠΥΥ). Το ποσό οφείλει να δίνει ισχυρό κίνητρο και να αισθάνονται οι γονείς ότι πραγματικά τους προσφέρει ένα οικονομικό «μαξιλάρι». Στην ίδια φιλοσοφία εντάσσεται και η πρότασή μας για τη δημιουργία αποταμιευτικού λογαριασμού για κάθε παιδί με τη συμμετοχή και του κράτους, όπου οι γονείς καταθέτουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα όσα χρήματα μπορούν να αποταμιεύσουν και το κράτος εισφέρει αντίστοιχο ποσό (έως κάποιο πλαφόν φυσικά). Αυτός ο «κουμπαράς» θα χρησιμεύει και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον για τα έξοδα των παιδιών στα πρώτα, απαιτητικά χρόνια της ενηλικίωσής τους, τον σπουδών τους κ.λπ.  Προτείνουμε, ακόμη, την ενσωμάτωση δημοτικών φορολογικών ατελειών στις οικοδομικές άδειες, στη συντήρηση-αποκατάσταση υφιστάμενων, παλαιών κατοικιών με ταυτόχρονη ενεργειακή αναβάθμιση, ως ολιστική απάντηση στο πρόβλημα στέγασης των νέων ζευγαριών αλλά και στις προκλήσεις της εξελισσόμενης κλιματικής κρίσης.

Στο πλαίσιο της στήριξης της οικογένειας προτείνουμε και τη σύσταση και λειτουργία Κινητών Μονάδων Υποστήριξης Οικογένειας σε κάθε Περιφέρεια, υπό την αιγίδα των κοινωνικών υπηρεσιών, στα πρότυπα των Κινητών Μονάδων Υγείας (νέο μοντέλο ΠΦΥ).

Για την υλοποίηση της πρότασης θα απαιτηθεί η πρόσληψη ξεχωριστού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών τους (πτυχιούχοι ψυχολόγοι, παιδοψυχολόγοι, πτυχιούχοι κοινωνικών επιστημών αλλά και διοικητικό – υποστηρικτικό προσωπικό).

Ο ρόλος τους θα είναι η παροχή δωρεάν υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής σε ζητήματα ανατροφής των παιδιών, ενδοοικογενειακών σχέσεων αλλά και για όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα σε κοινωνικό, οικονομικό, επαγγελματικό επίπεδο οι ελληνίδες μητέρες και οι οικογένειες που ζούνε σε αγροτικές περιοχές, ορεινά, ακριτικά χωριά κλπ. Η χρηματοδότησή τους μπορεί ναι γίνει από εθνικούς αλλά και Κοινοτικούς Πόρους.

Προτείνουμε, τέλος, την ελεύθερη πρόσβαση σε μαζικές συγκοινωνίες κάθε παιδιού που διαβιεί στην ύπαιθρο, ώστε να μετακινείται χωρίς κόστος προς τα αστικά κέντρα και να έχει πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες από τις οποίες επωφελούνται τα παιδιά της πόλης.


Για τον 2ο άξονα «Ενίσχυση του Εργατικού Δυναμικού»,

Επειδή στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ανάγκες αφορούν πρωτίστως τις αγροτικές εργασίες, τους αγρότες και αγρεργάτες, που δεν εμπίπτουν στο καθεστώς ανέργων του ΟΑΕΔ, προτείνουμε την πλήρη κάλυψη του κόστους ασφάλισης – εργόσημου (για τουλάχιστον τα πρώτα έτη) στα ζευγάρια που εγκαθίστανται για εργασία, ως εργάτες γης, σε αγροτικές περιοχές.

Προτείνουμε, ακόμη, να οργανωθούν στοχευμένες καταρτίσεις και στη συνέχεια επιδότηση (με τη μορφή κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών ή φοροελαφρύνσεων) μισθωτών ή ελεύθερων επαγγελματιών- επιχειρηματιών, που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε αγροτικές και ορεινές ή νησιωτικές περιοχές.


Για τον 3ο άξονα «Διαχείριση της Μακροβιότητας /Γήρανσης του πληθυσμού»,

οφείλουμε να αναλάβουμε δράσεις για τους ηλικιωμένος, αλλά και από τους ηλικιωμένους. ( συνέργειες ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι κ.λπ).

Το σημαντικότερο ζήτημα όσον αφορά τους υπερήλικες, είναι κατά γενική ομολογία τα μεγάλα ποσοστά άνοιας που παρατηρούνται και αυτό αναδείχθηκε και στη σχετική διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε από το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνική Ένταξης Θεσσαλίας. Προτείνουμε τη συγκρότηση ενός δικτύου για την αντιμετώπισή του προβλήματος των ανοιακών υπερηλίκων και επεξεργαζόμαστε την πρόταση προκειμένου να συγκεκριμενοποιηθεί και να εξειδικευτεί σύμφωνα με τις υφιστάμενες κοινωνικές ανάγκες.


Για τον 4ο άξονα «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής»,

Προτείνουμε, να διερευνηθεί η δυνατότητα ειδικής μοριοδότησης για τους κατοίκους των αγροτικών περιοχών, κυρίως για τα κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), ώστε να λειτουργήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα σε τέτοιες περιοχές.

Στους στόχους του προγράμματος Leader εντάσσεται η βελτίωση της ποιότητας ζωής σε αγροτικές περιοχές. Προτείνουμε κατεύθυνση χρηματοδοτήσεων του LEADER σε δράσεις- έργα που συμβάλλουν στο θετικό δημογραφικό ισοζύγιο. Πρόκειται για σημείο αναφοράς σχετικά με τις δράσεις που μπορούν να υλοποιηθούν στην ύπαιθρο με τις σχετικές χρηματοδοτήσεις αλλά και με την προσθήκη και άλλων πόρων, χρηματικών και άυλων από κάθε δυνητική πηγή (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, ΠΠΑ, πρόγραμμα Τρίτσης, εταιρική κοινωνική ευθύνη, εθελοντισμός κλπ), αλλά και τις σχετικές δράσεις του ΕΚΤ για τις αστικές περιοχές.

Επειδή τα τροχαία δυστυχήματα συνιστούν μάστιγα για τη χώρα μας, όπου χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο πολλοί νέοι άνθρωποι, προτείνουμε την πραγματοποίηση εκστρατείας καταπολέμησης τροχαίων ατυχημάτων και διασύνδεσή της με τα πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής των Δήμων και με τακτικές ενημερώσεις στα σχολεία.


Για τον 5ο άξονα «Προώθηση της Ανάπτυξης»,

Από τη σχετική διαβούλευση έχει προταθεί να δημιουργηθεί μια υποδειγματικά προσβάσιμη κατοικία στην περιφέρεια Θεσσαλίας για νέα ζευγάρια που αντιμετωπίζουν κάποια αναπηρία κ.λπ.. Στην ίδια κατεύθυνση οφείλουμε να σχεδιάσουμε δράσεις για την ενίσχυση του προσβάσιμου τουρισμού, αντικείμενο για το οποίο το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Θεσσαλίας έχει εκπονήσει και σχετική μελέτη. Καινοτομικές πρακτικές μπορούν να αναπτυχθούν και σε άλλους τομείς εξέχουσας σημασίας όπως η πράσινη μετάβαση και η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Επίσης, μπορούμε να  εστιάσουμε σε ένα προνομιακό για τη Θεσσαλία αντικείμενο, που αφορά τη συστηματική ανάπτυξη του ιατρικού (προσβάσιμου) τουρισμού, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, και τη διασύνδεση των σχετικών δράσεων με δημογραφικά “κόκκινες” περιοχές.

Τέλος, προτείνουμε την επεξεργασία κινήτρων από την πολιτεία και την εξατομίκευσή τους ανά Περιφέρεια για την προώθηση των πολιτικών κοινωνικής εταιρικής ευθύνης σε δράσεις ενίσχυσης των παιδιών και των νέων γεννήσεων.


Όροι Συμμετοχής

 • Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα σχόλια που υποβάλλονται, δε δημοσιεύονται άμεσα με το πάτημα του πλήκτρου “Υποβολή”. Η δημοσίευσή τους προϋποθέτει την έγκριση από την ομάδα παρακολούθησης των σχολίων της διαβούλευσης. Η Ομάδα παρακολούθησης επιβλέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα και εντός κάθε ημέρας τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής διαβούλευσης και προχωρά στην ανάρτηση των σχολίων
 • Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 • Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 • Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο.
 • Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 • Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 • Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται ως καταχρηστικός.
 • Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 • Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους της διαβούλευσης.


Καταχωρήστε το σχόλιο σας παρακάτω

Read More
e-forum ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ (1)

Διεξαγωγή δημόσιας ηλεκτρονικής Διαβούλευσης για το Δημογραφικό ζήτημα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Στο πλαίσιο της κατάρτισης Ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το Δημογραφικό από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η Περιφέρεια Θεσσαλίας προχωρά στη διεξαγωγή δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης με θέμα το Δημογραφικό.

Το αρχικό συνοπτικό προσχέδιο προτάσεων, το οποίο συντάχθηκε από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους άξονες της Εθνικής Στρατηγικής για το Δημογραφικό αναρτάται στον παρόντα ιστότοπο του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας https://www.thess-entaxis.gr και τίθεται σε διαβούλευση καλώντας κάθε εκπρόσωπο φορέα και ενδιαφερόμενο Πολίτη να καταθέσουν σχόλια και προτάσεις έως την Κυριακή 21 Απριλίου και ώρα 23:59.

Μετά την κατάθεση σχετικών προτάσεων, από κάθε εκπρόσωπο σχετικού φορέα, καθώς και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, θα συνταχθεί το τελικό κείμενο το οποίο θα προωθηθεί με την τελική του μορφή στο αρμόδιο Υπουργείο.

Μετάβαση στη σελίδα της Διαβούλευσης.

Read More

3η Διαβούλευση για την ψυχοκοινωνική στήριξη των πλημμυροπαθών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η διενέργεια της 3ης διαβούλευσης υλοποιήθηκε υπό την πίεση των δυσάρεστων συνεπειών της επέλασης του καιρικού φαινομένου Daniel στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Προσανατολισμένη στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη των πλημμυροπαθών στις τέσσερις (4) Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) της Θεσσαλίας,  έλαβε χώρα σε κάθε μία από τις τέσσερις Περιφερειακές ενότητες της Θεσσαλίας, ως εξής:

 • Καρδίτσα 1-11-2023
 • Τρίκαλα 3-11-2023
 • Λάρισα 7-11-2023
 • Βόλος 10-11-2023

Σκοπός της διαβούλευσης ήταν η διερεύνηση των δυνατοτήτων ενός καλύτερου και αποτελεσματικότερου συντονισμού μεταξύ των διαφόρων δρώντων, καθώς και ενός ενιαίου εργαλείου καταγραφής ωφελουμένων και αναγκών, για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πλημμυροπαθών και την κάλυψη των αναγκών τους.

Δείτε εδώ την σύνοψη των θεμάτων που συζητήθηκαν και αναδείχθηκαν

Read More

2η Διαβούλευση για την παρουσίαση του έργου των Θεματικών Ομάδων Εργασίας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Θεσσαλίας

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 5 Ιουλίου 2023, η Διαβούλευση για την παρουσίαση του έργου των Θεματικών Ομάδων Εργασίας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η διαβούλευση αφορούσε στην παρουσίαση του έργου των Θεματικών Ομάδων Εργασίας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Θεσσαλίας στους συμμετέχοντες και στους αρμόδιους φορείς. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης περιγράφηκε ο τρόπος υλοποίησης των επιμέρους διαβουλεύσεων των Θεματικών Ομάδων Εργασίας, οι συνεργασίες που αναπτύχθηκαν και οι τελικές στρατηγικές της κάθε Θεματικής Ομάδας Εργασίας.

Επίσης παρουσιάσθηκαν οι δυνατότητες που δημιουργήθηκαν μέσω αυτής της διαδικασίας για ένταξη των στρατηγικών των Θεματικών Ομάδων Εργασίας στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στην έναρξη της διαβούλευσης χαιρέτισε η Αντιπεριφερειάρχης κ. Λία Ρογγανάκη και ο κος Βασίλειος Πινακάς, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λάρισας, ως αντικαταστάτης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού

Η κα. Δέσποινα Μάντζαρη, Αν. Δ/ντρια Κοινωνικής Μέριμνας παρουσίασε το ρόλο και τους στόχους του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ο κ. Νικόλαος Πουτσιάκας, Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης παρουσίασε την οργάνωση και την υλοποίηση της διαδικασίας διαβούλευσης των Θεματικών Ομάδων Εργασίας.

Στη συνέχεια, οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι και οι Συντονιστές της κάθε Θεματικής Ομάδας Εργασίας παρουσίασαν την τελική στρατηγική τους.

Ακολούθησαν η κα  Νάστου, ο κος Τσιαντής και ο κος Πινακάς, που ανέλυσαν το πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» και τη σύνδεσή τους με το έργο των Θεματικών Ομάδων Εργασίας.

Τέλος, δόθηκε χρόνος για εισηγήσεις και προτάσεις συμμετεχόντων και πραγματοποιήθηκε ένας εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ του πάνελ, των στελεχών της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, σχετικά με τις στρατηγικές των θεματικών Ομάδων Εργασίας και την υλοποίησή τους , με απώτερο σκοπό την κοινωνική ένταξη των ευπαθών ομάδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η διαβούλευση έκλεισε με τη Βράβευση των Επιστημονικών Υπευθύνων και των Συντονιστών των Θεματικών Ομάδων Εργασίας, οι οποίοι αφιέρωσαν τον προσωπικό τους χρόνο και τις εξειδικευμένες τους γνώσεις για την προσφορά στη συγκεκριμένη δράση.

Παρουσιάσεις ομιλητών:

Βίντεο της εκδήλωσης με τις ομιλίες των συμμετεχόντων εδώ

Βίντεο της εκδήλωσης με τις Βραβεύσεις εδώ

 

Τελικός Απολογισμός Θεματικών Ομάδων Εργασίας

1. Ομάδα εργασίας για την μακροχρόνια ανεργία και τους NΕΕTs – Τελική πρόταση  Πατήστε εδώ

2. Ομάδα εργασίας για την διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ευπαθών ομάδων σε κοινωνικές και προνοιακές υπηρεσίες και παροχές και την βέλτιστη εφαρμογή παρεμβάσεων κοινωνικής ένταξης – Τελική πρόταση  Πατήστε εδώ

3. Ομάδα εργασίας για τα Άτομα με Αναπηρία – Τελική πρόταση  Πατήστε εδώ

4. Ομάδα εργασίας για τους ΡΟΜΑ – Τελική πρόταση  Πατήστε εδώ

5. Ομάδα εργασίας για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας- Τελική πρόταση  Πατήστε εδώ

6. Ομάδα εργασίας για την βελτίωση των Ικανοτήτων των Φορέων στην εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης- Τελική πρόταση  Πατήστε εδώ

Read More
ΚΚ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τρικκαίων: “Ο Τοίχος της Αλληλεγγύης” (2o Μέρος)

Το Κέντρο Κοινότητας σας ενημερώνει ότι λόγω καιρού το 2ο  τμήμα της δράσης με θέμα “Ο Τοίχος της Αλληλεγγύης” για τη δημιουργία γκράφιτι, θα πραγματοποιηθεί  την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022, στις 10.30 π. μ στον αναδιαμορφωμένο εξωτερικό του χώρο.

“Αλλάζοντας την όψη του τοίχου αλλάζουμε την όψη του κόσμου.”

Read More
ΚΚ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τρικκαίων: “Ο Τοίχος της Αλληλεγγύης” (1o Μέρος)

Το Κέντρο Κοινότητας θα πραγματοποιήσει δράση με θέμα “Ο Τοίχος της Αλληλεγγύης” την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022, στις 10.30 π.μ στον αναδιαμορφωμένο εξωτερικό χώρο.

Στη δράση θα συμμετέχουν μαθητές των 2ου και 9ου Γυμνασίου Τρικάλων με μεταναστευτική και προσφυγική προέλευση (Τμήματα υποδοχής – ΖΕΠ) μαζί με τους συμμαθητές τους θα δημιουργήσουν γκράφιτι στους εξωτερικούς τοίχους του Κέντρου από την ομάδα Nolimitstyles  Crew και θα λάβουν μέρος σε διαδραστικά παιχνίδια από τους Project ΙππόΚαμπος. Για την υλοποίηση της δράσης συνεργαστήκαμε με την Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων του Αστικού Ιστού Τρικάλων.

“Αλλάζοντας την όψη του τοίχου αλλάζουμε την όψη του κόσμου.”

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τρικκαίων

Δ/ νση: Ομήρου 6, Τρίκαλα

Τηλ. επικ.: 2431036900

Read More
ΚΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΑΛΙΒΕΡΙ ΒΟΛΟΣ

Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά (Αλιβερίου) Δήμου Βόλου: Δράσεις προαγωγής υγείας για τις γυναίκες

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΑΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΔΥ ΒΟΛΟΥ

Το Παράρτημα Ρομά Αλιβερίου σε συνεργασία με το ΠΕΔΥ Βόλου ξεκινά δράσεις προαγωγής υγείας για τις γυναίκες του οικισμού.

Συγκεκριμένα, από 2 Ιουνίου 2022 έως και 30 Ιουνίου 2022 κάθε Τρίτη και Πέμπτη από 8:30 π.μ. μέχρι 13:00 μμ θα πραγματοποιεί λήψεις για Τεστ Παπανικολάου για γυναίκες από 13 μέχρι 65 ετών στο χώρο του ιατρείου του κέντρου μας.

Η συγκεκριμένη δράση θα βοηθήσει πολύ στη πρόσβαση των γυναικών σε προληπτικές εξετάσεις  λόγω της δυσκολίας στη μετακίνησή τους και στο κλείσιμο των διαθέσιμων ραντεβού.

Την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022 ήταν η πρώτη μέρα της δράσης στην οποία ανταποκρίθηκαν 12 γυναίκες.

Ευχαριστούμε θερμά τις κ. Καραγιάννη και Κάκκα για τη πρωτοβουλία αυτή.

Read More
1

Εκπαίδευση των γυναικών Ρομά από το πρόγραμμα REACH

Σε συνέχεια του προγράμματος REACH σχετικά με την «Ενδυνάμωση των Γυναικών Ρομά και την Καταπολέμηση των διακρίσεων στην Πρόσβαση στην Υγεία», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020) και συντονίζεται από τη C.M.T. Prooptiki και υλοποιείται σε συνεργασία με, τη Σχολή Μαιευτικής Αθηνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, την Ένωση Ελλήνων Διαμεσολαβητών Ρομά και Συνεργατών τους, τον Δήμο Χαλανδρίου και τον Δήμο Λάρισας ,πραγματοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις των γυναικών ρομά  στις 17 και 18 Μαϊου στο χώρο του Παραρτήματος Ρομά  του Δήμου Λαρισαίων.

Οι εκπαιδεύσεις αφορούσαν τα παρακάτω θέματα:

 • COVID-19
 • Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία
 • Πρόσβαση στην υγεία (Εισαγωγή, Αντισύλληψη, Εγκυμοσύνη και Φροντίδα μωρού)
 • Ανθρώπινα δικαιώματα – Διαμεσολάβηση

Παρόντες στις  εκπαιδεύσεις  ήταν και ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας κος. Σωτήρης Βούλγαρης , η Δ/ντρια  Πρόνοιας κα Έφη Ζιώγα καθώς και η συντονίστρια της CMT Prooptiki κα. Νάνσια Γατοπούλου, οι οποίοι τόνισαν πως η γυναίκα βλέποντας σε όλες τις φάσεις της ζωής της το σώμα της να αλλάζει, περιλαμβάνοντας τόσο σωματικές όσο και συναισθηματικές αλλαγές, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και φροντίδα ώστε να  μπορεί να προστατεύσει  τη συνολική της υγεία. Το πρόγραμμα Reach που υλοποιείται από τον Δήμο μας  μέσω του Παραρτήματος Ρομά , δίνει την ευκαιρία σε γυναίκες  Ρομά να εκπαιδευτούν αλλά και να εκπαιδεύσουν γυναίκες σε  θέματα  υγείας.

Στη συνέχεια του προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν δράσεις  σε συνεργασία με τον ξενώνα κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Λαρισαίων , το τμήμα Υγείας  της Περιφέρειας καθώς  θα πραγματοποιηθούν και εξετάσεις  τεστ ΠΑΠ και  μαστογραφίας .Τέλος , προγραμματίζεται  να  γίνει διασύνδεση με κινητές μονάδες για εμβολιασμό HPV ανηλίκων σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού.

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Λαρισαίων εντάσσεται στο «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Για πληροφορίες Παράρτημα Ρομά Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων, Δημοσθένους 45 Νέα Σμύρνη, τηλ. 2410-231.122, email kkoinotitasroma@larissa.gov.gr

 

Read More
EYSEKT_NewConcept_Spec

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τεμπών – περιβαλλοντικές δράσεις με σύνθημα: «Σώσε το Περιβάλλον».

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου, το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τεμπών διοργανώνει περιβαλλοντικές δράσεις σε συνεργασία με τα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου, με τους εικαστικούς των σχολείων και με το ΚΔΑΠ ¨Η Παρέα μας¨, με σύνθημα: «Σώσε το Περιβάλλον».

Συντονίστρια της δράσης θα είναι η κ. Παναγιώτα Κούρτη, Κοινωνική Λειτουργός του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Τεμπών.

Τις ημέρες Δευτέρα 6, Τρίτη 7, Τετάρτη 8 και Πέμπτη 9 Ιουνίου και τις ώρες 10:00 π.μ.- 13:00μ.μ., μαθητές και μαθήτριες των δημοτικών σχολείων του Δήμου θα φυτέψουν λουλούδια για να ομορφύνουν τις πλατείες των χωριών Γόννων, Συκουρίου, Πυργετού και Μακρυχωρίου αντίστοιχα. Με τους εικαστικούς θα πραγματοποιήσουν εικαστική δράση ζωγραφίζοντας κάδους απορριμμάτων με θέμα το περιβάλλον. Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Γόννων θα διαγωνιστούν στη ζωγραφική και 6 μαθητές θα λάβουν τιμητική διάκριση και στη συνέχεια το δωράκι τους.

Τα παιδιά θα δραστηριοποιηθούν με κινητικά παιχνίδια που αφορούν την ανακύκλωση, αισθητηριακά παιχνίδια χρησιμοποιώντας την αφή τους, αυτοσχέδια ακροστοιχίδα της φύσης και θεατρικό παιχνίδι το ¨φαινόμενο του θερμοκηπίου¨. Όλες οι δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν έξω στη φύση και με την καθοδήγηση του προσωπικού του ΚΔΑΠ.

Τη δράση μας θα στηρίξουν οι σύλλογοι γυναικών του Δήμου.

Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών και των πολιτών του Δήμου.

Το Κέντρο Κοινότητας χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.

 

Read More
photo1

Το 10ο δημοτικό σχολείο Νέας Ιωνίας και το Παράρτημα Ρομά Αλιβερίου  της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ συναντήθηκαν για να παρουσιάσουν στα παιδιά ήθη και έθιμα της κοινότητας Ρομά.

 

Το 10ο δημοτικό σχολείο Νέας Ιωνίας στο πλαίσιο δράσεων που υλοποιεί για τη συμπεριληπτική κουλτούρα προσκάλεσε το Παράρτημα Ρομά Αλιβερίου  της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για να παρουσιάσουν στα παιδιά ήθη και έθιμα της κοινότητας Ρομά.

Το κέντρο ανταποκρίθηκε άμεσα και η γυμνάστρια με την διαμεσολαβήτρια του κέντρου παρουσίασαν στα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς ήθη και έθιμα της κοινότητας μέσα από “τις Διαδρομές των Ρομά”. Πρόκειται για ένα ύφασμα που αποτυπώνει τη ζωή και τα έθιμα των κατοίκων και το οποίο κέντησαν και διαμόρφωσαν οι γυναίκες του οικισμού.

Read More