Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση για το Δημογραφικό ζήτημα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Κείμενο προτάσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας στη διαδικασία διαβούλευσης της ΕΝΠΕ για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Δημογραφικό

Το δημογραφικό αποτελεί ένα κρίσιμο ζήτημα για το παρόν και το μέλλον της χώρας μας, καθώς η αρνητική φθίνουσα δημογραφική πορεία που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες εγείρει εύλογη ανησυχία επηρεάζοντας την προοπτική της πατρίδας μας και τη θέση της στις μελλοντικές εξελίξεις.

Το αρνητικό δημογραφικό ισοζύγιο είναι πρόβλημα πολυπαραγοντικό στην Ελλάδα αλλά μπορούμε να εντοπίσουμε δυο βασικές αιτίες: Τη  μείωση των γεννήσεων με συνακόλουθη αύξηση της γήρανσης του πληθυσμού αλλά και τα μεγάλα ποσοστά μετανάστευσης των νέων για εύρεση εργασίας σε χώρες της Ε.Ε. ή στις ΗΠΑ (φαινόμενο brain drain).

Όσον αφορά τη Θεσσαλία υπάρχει το προνόμιο να λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων [ΕΔΚΑ] το οποίο έχει διενεργήσει συγκεκριμένες μελέτες επί του θέματος.

Η στόχευση για τη Θεσσαλία θα επικεντρωθεί πρωτίστως στις αγροτικές περιοχές, όπου η παραμονή του πληθυσμού και η οργανωμένη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους κατοίκους των περιοχών αυτών, αποτελεί στοιχειώδη προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη χωριών και κωμοπόλεων, που θα καταστούν ζωντανοί και παραγωγικοί τόποι, συμβάλλοντας στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή.

Προκαταρκτική Πρόταση

Πριν τη διατύπωση προτάσεων, οι οποίες θα αντιστοιχίζονται στους άξονες της εθνικής στρατηγικής, κατατίθεται προκαταρκτική πρόταση δημιουργίας νέας υπηρεσίας, καθώς η αναγκαιότητα αξιοποίησης ενός συνεχούς και αδιάλειπτου διαγνωστικού εργαλείου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια. Για το λόγο αυτό, λοιπόν, προτείνεται:

-Η Σύσταση περιφερειακού γραφείου παρακολούθησης δημογραφικών εξελίξεων και σχεδιασμού σχετικών πολιτικών. Η συγκεκριμένη υπηρεσία, προτείνεται να οργανωθεί πιλοτικά σε συνεργασία με το αντίστοιχο Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και να είναι ενταγμένη στον κορμό του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Θεσσαλίας (ΠεΠΚΕ).


Οι προτάσεις μας σε σχέση με τους προκαθορισμένους άξονες:

Για τον 1ο άξονα «Στήριξη Οικογένειας»,

τα υφιστάμενα, οριζόντια μέτρα στήριξης θα πρέπει να προσαρμοστούν περαιτέρω, με την εξειδίκευση μέτρων που δεν έχουν ιδιαίτερο κόστος, όπως το κίνητρο συνυπηρέτησης των συζύγωνκρατικών υπαλλήλων, εκπαιδευτικών κ.λπ. ή το κίνητρο της φοίτησης αδελφιών στην ίδια περιοχή κ.α. Πέραν τούτων, θεωρούμε χρήσιμο να διερευνηθεί η δυνατότητα στήριξης των οικογενειών με τη θέσπιση επιπλέον πολιτικών, μέσω ενός σχεδίου εξασφάλισης φθηνής στέγασης. Εν προκειμένω, προτείνουμε τη θέσπιση επιδόματος ενοικίου για ζευγάρια που κάνουν πάνω από ένα παιδί. (ανάλογα με την περιοχή και το οικογενειακό εισόδημα μπορεί να κλιμακώνεται και να καλύπτει ακόμα και το 100 % του ενοικίου σε ορισμένες περιπτώσεις (μονογενεικές οικογένειες, αναπηρίες, κλπ). Συνάμα, κρίνουμε αναγκαίο να θεσπιστεί εφάπαξ επίδομα τοκετού σε κάθε μητέρα με άμεση καταβολή, για τις πρώτες, βασικές ανάγκες μετά τη γέννα (ανεξάρτητα από τις αντίστοιχες παροχές του ασφαλιστικού φορέα – ΕΟΠΥΥ). Το ποσό οφείλει να δίνει ισχυρό κίνητρο και να αισθάνονται οι γονείς ότι πραγματικά τους προσφέρει ένα οικονομικό «μαξιλάρι». Στην ίδια φιλοσοφία εντάσσεται και η πρότασή μας για τη δημιουργία αποταμιευτικού λογαριασμού για κάθε παιδί με τη συμμετοχή και του κράτους, όπου οι γονείς καταθέτουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα όσα χρήματα μπορούν να αποταμιεύσουν και το κράτος εισφέρει αντίστοιχο ποσό (έως κάποιο πλαφόν φυσικά). Αυτός ο «κουμπαράς» θα χρησιμεύει και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον για τα έξοδα των παιδιών στα πρώτα, απαιτητικά χρόνια της ενηλικίωσής τους, τον σπουδών τους κ.λπ.  Προτείνουμε, ακόμη, την ενσωμάτωση δημοτικών φορολογικών ατελειών στις οικοδομικές άδειες, στη συντήρηση-αποκατάσταση υφιστάμενων, παλαιών κατοικιών με ταυτόχρονη ενεργειακή αναβάθμιση, ως ολιστική απάντηση στο πρόβλημα στέγασης των νέων ζευγαριών αλλά και στις προκλήσεις της εξελισσόμενης κλιματικής κρίσης.

Στο πλαίσιο της στήριξης της οικογένειας προτείνουμε και τη σύσταση και λειτουργία Κινητών Μονάδων Υποστήριξης Οικογένειας σε κάθε Περιφέρεια, υπό την αιγίδα των κοινωνικών υπηρεσιών, στα πρότυπα των Κινητών Μονάδων Υγείας (νέο μοντέλο ΠΦΥ).

Για την υλοποίηση της πρότασης θα απαιτηθεί η πρόσληψη ξεχωριστού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών τους (πτυχιούχοι ψυχολόγοι, παιδοψυχολόγοι, πτυχιούχοι κοινωνικών επιστημών αλλά και διοικητικό – υποστηρικτικό προσωπικό).

Ο ρόλος τους θα είναι η παροχή δωρεάν υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής σε ζητήματα ανατροφής των παιδιών, ενδοοικογενειακών σχέσεων αλλά και για όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα σε κοινωνικό, οικονομικό, επαγγελματικό επίπεδο οι ελληνίδες μητέρες και οι οικογένειες που ζούνε σε αγροτικές περιοχές, ορεινά, ακριτικά χωριά κλπ. Η χρηματοδότησή τους μπορεί ναι γίνει από εθνικούς αλλά και Κοινοτικούς Πόρους.

Προτείνουμε, τέλος, την ελεύθερη πρόσβαση σε μαζικές συγκοινωνίες κάθε παιδιού που διαβιεί στην ύπαιθρο, ώστε να μετακινείται χωρίς κόστος προς τα αστικά κέντρα και να έχει πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες από τις οποίες επωφελούνται τα παιδιά της πόλης.


Για τον 2ο άξονα «Ενίσχυση του Εργατικού Δυναμικού»,

Επειδή στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ανάγκες αφορούν πρωτίστως τις αγροτικές εργασίες, τους αγρότες και αγρεργάτες, που δεν εμπίπτουν στο καθεστώς ανέργων του ΟΑΕΔ, προτείνουμε την πλήρη κάλυψη του κόστους ασφάλισης – εργόσημου (για τουλάχιστον τα πρώτα έτη) στα ζευγάρια που εγκαθίστανται για εργασία, ως εργάτες γης, σε αγροτικές περιοχές.

Προτείνουμε, ακόμη, να οργανωθούν στοχευμένες καταρτίσεις και στη συνέχεια επιδότηση (με τη μορφή κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών ή φοροελαφρύνσεων) μισθωτών ή ελεύθερων επαγγελματιών- επιχειρηματιών, που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε αγροτικές και ορεινές ή νησιωτικές περιοχές.


Για τον 3ο άξονα «Διαχείριση της Μακροβιότητας /Γήρανσης του πληθυσμού»,

οφείλουμε να αναλάβουμε δράσεις για τους ηλικιωμένος, αλλά και από τους ηλικιωμένους. ( συνέργειες ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι κ.λπ).

Το σημαντικότερο ζήτημα όσον αφορά τους υπερήλικες, είναι κατά γενική ομολογία τα μεγάλα ποσοστά άνοιας που παρατηρούνται και αυτό αναδείχθηκε και στη σχετική διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε από το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνική Ένταξης Θεσσαλίας. Προτείνουμε τη συγκρότηση ενός δικτύου για την αντιμετώπισή του προβλήματος των ανοιακών υπερηλίκων και επεξεργαζόμαστε την πρόταση προκειμένου να συγκεκριμενοποιηθεί και να εξειδικευτεί σύμφωνα με τις υφιστάμενες κοινωνικές ανάγκες.


Για τον 4ο άξονα «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής»,

Προτείνουμε, να διερευνηθεί η δυνατότητα ειδικής μοριοδότησης για τους κατοίκους των αγροτικών περιοχών, κυρίως για τα κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), ώστε να λειτουργήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα σε τέτοιες περιοχές.

Στους στόχους του προγράμματος Leader εντάσσεται η βελτίωση της ποιότητας ζωής σε αγροτικές περιοχές. Προτείνουμε κατεύθυνση χρηματοδοτήσεων του LEADER σε δράσεις- έργα που συμβάλλουν στο θετικό δημογραφικό ισοζύγιο. Πρόκειται για σημείο αναφοράς σχετικά με τις δράσεις που μπορούν να υλοποιηθούν στην ύπαιθρο με τις σχετικές χρηματοδοτήσεις αλλά και με την προσθήκη και άλλων πόρων, χρηματικών και άυλων από κάθε δυνητική πηγή (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, ΠΠΑ, πρόγραμμα Τρίτσης, εταιρική κοινωνική ευθύνη, εθελοντισμός κλπ), αλλά και τις σχετικές δράσεις του ΕΚΤ για τις αστικές περιοχές.

Επειδή τα τροχαία δυστυχήματα συνιστούν μάστιγα για τη χώρα μας, όπου χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο πολλοί νέοι άνθρωποι, προτείνουμε την πραγματοποίηση εκστρατείας καταπολέμησης τροχαίων ατυχημάτων και διασύνδεσή της με τα πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής των Δήμων και με τακτικές ενημερώσεις στα σχολεία.


Για τον 5ο άξονα «Προώθηση της Ανάπτυξης»,

Από τη σχετική διαβούλευση έχει προταθεί να δημιουργηθεί μια υποδειγματικά προσβάσιμη κατοικία στην περιφέρεια Θεσσαλίας για νέα ζευγάρια που αντιμετωπίζουν κάποια αναπηρία κ.λπ.. Στην ίδια κατεύθυνση οφείλουμε να σχεδιάσουμε δράσεις για την ενίσχυση του προσβάσιμου τουρισμού, αντικείμενο για το οποίο το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Θεσσαλίας έχει εκπονήσει και σχετική μελέτη. Καινοτομικές πρακτικές μπορούν να αναπτυχθούν και σε άλλους τομείς εξέχουσας σημασίας όπως η πράσινη μετάβαση και η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Επίσης, μπορούμε να  εστιάσουμε σε ένα προνομιακό για τη Θεσσαλία αντικείμενο, που αφορά τη συστηματική ανάπτυξη του ιατρικού (προσβάσιμου) τουρισμού, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, και τη διασύνδεση των σχετικών δράσεων με δημογραφικά “κόκκινες” περιοχές.

Τέλος, προτείνουμε την επεξεργασία κινήτρων από την πολιτεία και την εξατομίκευσή τους ανά Περιφέρεια για την προώθηση των πολιτικών κοινωνικής εταιρικής ευθύνης σε δράσεις ενίσχυσης των παιδιών και των νέων γεννήσεων.


Όροι Συμμετοχής

 • Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα σχόλια που υποβάλλονται, δε δημοσιεύονται άμεσα με το πάτημα του πλήκτρου “Υποβολή”. Η δημοσίευσή τους προϋποθέτει την έγκριση από την ομάδα παρακολούθησης των σχολίων της διαβούλευσης. Η Ομάδα παρακολούθησης επιβλέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα και εντός κάθε ημέρας τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής διαβούλευσης και προχωρά στην ανάρτηση των σχολίων
 • Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 • Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 • Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο.
 • Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 • Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 • Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται ως καταχρηστικός.
 • Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 • Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους της διαβούλευσης.


Καταχωρήστε το σχόλιο σας παρακάτω

Comments (07)

 1. Μπουραζάνας Γεώργιος
  13 Απριλίου, 2024

  Προτάσεις
  Ειδική μοριοδοτηση στις προσλήψεις στο δημόσιο
  δήμους 50% στο 1ο παιδί 100%στο 2ο και 200% για το καθένα μετά
  Προκλητικη προσαύξηση του μισθού των εργαζοεργαζομένων και δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για το 3ο και 4ο παιδί
  Αν η οικογένεια έχει 3 +παιδιά το 1ο αρρεν απαλλάσσεται από στρατιωτικές υποχρεώσεις
  Στον τοκετό 5000 ε για το 2ο παιδί 10.000 για το 3ο+

  Reply
 2. ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΣΥΝΑΚΗ
  15 Απριλίου, 2024

  1) Θέσεις εργασίας(οι νέοι δεν παντρεύονται και δεν προβαίνουν στη δημιουργία οικογένειας λόγω έλλειψης μόνιμης εργασίας και σταθερού μισθού. Υπάρχουν νέοι στη χώρα μας με απίστευτα προσόντα που είναι άνεργοι ενώ θα μπορούσαν να προσφέρουν πολλά σε πολλούς τομείς.
  2) Η στήριξη της οικογένειας με ότι μπορεί να σημαίνει αυτό, συνυπηρέτηση, επιδόματα, μεταθέσεις, φοιτητές, φορολογία κλπ.

  Reply
 3. ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑΣ
  16 Απριλίου, 2024

  Τα ζητήματα της προσβασιμότητας και της αποϊδρυματοποίησης, μέσα, όμως από ένα νέο πλαίσιο το οποίο προϋποθέτει αλλαγή προσέγγισης αναφορικά με την αντιμετώπιση των ζητημάτων που απασχολούν τα ΑμεΑ τα οποία πρέπει να συμμετάσχουν ισότιμα σε κάθε κοινωνική διαδικασία και όχι με όρους διάκρισης και η Πολιτεία να μεριμνήσει ώστε να διασφαλιστούν οι συνθήκες που το επιτρέπουν. Επίσης προτείνω την ανάπτυξη μηχανισμού προστασίας των ΑμεΑ για τις περιπτώσεις έκτακτων φαινομένων και φυσικών καταστροφών.

  Reply
 4. Ελληνική ομάδα διάσωσης Μαγνησίας
  16 Απριλίου, 2024

  Περισσότερη ενασχόληση με τον εθελοντισμό δημιουργώντας ομάδες που θα ασχολούνται με την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

  Reply
 5. Περίσσης Σταμάτης
  18 Απριλίου, 2024

  1. Κριτήριο εντοπιότητας στο διορισμό Δημοσίων/ Δημοτικών Υπαλλήλων στα μικρά και μεσαία νησιά.
  2. Παροχή δωρεάν οικοπέδων και αξιοποίηση δεσμευμένης κρατικής περιουσίας σε νέους οικογενειάρχες.
  3. Ανάπτυξη και ολοκλήρωση Κέντρου Υγείας και κοινονικών δομών.
  4. Θαλάσσιες συγκοινωνίας που να εξυπηρετούν την προσβασιμοτητα των νησιών από και προς τη χερσαία χώρα.
  5. Βελτίωση των υποδομών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και άρτια στελέχωση των σχολικών μονάδων με το απαραίτητο εκπαιδευτικό δυναμικό.
  6. Κίνητρα φορολογικής και οικονομικής πολιτικής προς τα μικρά και μεσαία νησιά.
  7. Αναβάθμιση ταχύτητας Διαδικτύου (internet), ανάλογο με αυτό που διαθέτουν τα μεγάλα αστικά κέντρα κλπ.

  1. Κριτήριο εντοπιότητας στο διορισμό Δημοσίων/ Δημοτικών Υπαλλήλων στα μικρά και μεσαία νησιά.
  2. Παροχή δωρεάν οικοπέδων και αξιοποίηση δεσμευμένης κρατικής περιουσίας σε νέους οικογενειάρχες.
  3. Ανάπτυξη και ολοκλήρωση Κέντρου Υγείας και κοινονικών δομών.
  4. Θαλάσσιες συγκοινωνίας που να εξυπηρετούν την προσβασιμοτητα των νησιών από και προς τη χερσαία χώρα.
  5. Βελτίωση των υποδομών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και άρτια στελέχωση των σχολικών μονάδων με το απαραίτητο εκπαιδευτικό δυναμικό.
  6. Κίνητρα φορολογικής και οικονομικής πολιτικής προς τα μικρά και μεσαία νησιά.
  7. Αναβάθμιση ταχύτητας Διαδικτύου (internet), ανάλογο με αυτό που διαθέτουν τα μεγάλα αστικά κέντρα κλπ.

  Reply
 6. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΡΑΝΑΣ
  18 Απριλίου, 2024

  Το Δημογραφικό είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας και κατά επέκταση και η περιφέρεια της Θεσσαλίας και δεν λύνεται διά της μαγείας.Θα πρέπει πρώτα να σταματήσει η Δημογραφική κατάρρευση και να σταθεροποιηθεί και στην συνέχεια να αρχίσει να θεραπεύεται.Όλο αυτό βέβαια απαιτεί αρκετό χρόνο και ισχυρά κίνητρα για την δημιουργία της οικογένειας και κατά επέκταση και την γέννηση παιδιών από 2 και πάνω.Ο πρώτος και σημαντικότερος αρνητικός παράγοντας είναι η μεγάλη ανεργία και οι χαμηλοί μισθοί που δεν φτάνουν ουτε για τα προσωπικά τους έξοδα.Δεύτερος σημαντικός παράγοντας είναι η έλλειψη στέγης.Αυτά τα δύο είναι οι κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες για την δημιουργία οικογένειας.ένας άλλος αρνητικός παράγοντας είναι η προστασία της μητρότητας!Άρα θα πρεπει η κυβέρνηση να εστιάσει κυρίως την πολιτική της σε θέματα εργασιακά,στέγασης και μητρότητας.Το κλειδί για την σταθεροποιηση ειναι από το δεύτερο παιδί στο τριτο.Αρα ένα πρωτο και σημαντικό βήμα είναι να χαρακτηριστούν και οι τρίτεκνοι πολύτεκνοι για να έχουν όλα τα δικαιώματα των πολυτέκνων.Ισυρή μοριοδότηση για διορισμό στο δημόσιο ,όπως και ισχυρή μοριοδότηση για μεταθέσεις για όσους έχουν 3 παιδιά και πάνω.Επίδομα ετήσιο 10.000 ευρώ στην μητέρα για το τρίτο παιδί μέχρι αυτό να γίνει 10 χρονών.Αφορολόγητο 12000 ευρώ για κάθε οικογένεια με προσαυξηση 3000 ευρώ για καθε προστατευόμενο τέκνο.Αυτές είναι κάποιες προτάσεις που μπορούν να φέρουν γρήγορα αποτελέσματα!

  Reply
 7. Γιάννης Καριπίδης
  20 Απριλίου, 2024

  To δημογραφικό ζήτημα αποτελεί κυρίως ένα κατεξοχήν πολιτικό ζήτημα για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος πρόνοιας όπως αυτό που επιδιώκει η ελληνική πολιτεία. Το κράτος κοινωνικής πρόνοιας αποτελεί κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής για την εξάλειψη των ανισοτήτων και οφείλει να δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας σε όλους τους πολίτες.

  Για να αντιμετωπιστεί ριζικά το ζήτημα του δημογραφικού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, οι παροχές σε είδος και χρήμα όσον αφορά τις δωρεάν υπηρεσίες φροντίδας, ξεκινούν με την υλοποίηση ενός κοινωνικού μισθού, για την ενίσχυση του εισοδήματος των οικογενειών καθώς και ενός κοινωνικού επιδόματος στις μητέρες, που συνεισφέρουν τα μέγιστα στην οικογενειακή διαβίωση και την καθημερινότητα. Η αντιμετώπιση μακροπρόθεσμα του δημογραφικού προβλήματος, ενισχύει έτσι την μητέρα και την φροντίδα του παιδιού. Οφείλουμε να εγγυηθούμε την αξιοπρέπεια και την ενεργό συμμετοχή, στην αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος, των αναπήρων και των ηλικιωμένων.

  Το επίδομα μητέρας (πρώην επίδομα παιδιού) θα πρέπει να αποτελεί ένα νέο μέτρο ενίσχυσης του εισοδήματος, το οποίο θα μπορούν οι μητέρες να λαμβάνουν από την γέννηση του παιδιού τους μέχρι τα 24 του χρόνια, ανεξαρτήτως σπουδών και από τη συντάξιμη ηλικία τους εφ’ όρου ζωής. Οφείλει η πολιτεία να αυξήσει το επίδομα μητέρας για το 2ο παιδί και να διευρύνει τα εισοδηματικά κριτήρια χορήγησης. Η εξίσωση της άδειας μητρότητας, στις εργαζόμενες μητέρες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, η επέκταση του επιδόματος μητρότητας στις αυτοαπασχολούμενες μητέρες, τις ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες καθώς και η καθιέρωση άδειας μητρότητας, είναι μέτρα ουσιαστικής αντιμετώπισης του προβλήματος.

  Όσον αφορά τη φροντίδα του παιδιού η δωρεάν ένταξη όλων των παιδιών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, η δωρεάν χορήγηση σχολικών γευμάτων μεσογειακής διατροφής, η καινοτόμα παροχή δωρεάν άθλησης στα παιδιά του δημοτικού σχολείου και τους ερασιτεχνικούς αθλητικούς συλλόγους, η νομοθετική ρύθμιση που θα ενισχύσει τις Υπηρεσίες Παιδικής Προστασίας για περιστατικά κακοποίησης ή παραμέλησης του παιδιού καθώς και η υποχρέωση ανάπτυξης πολιτικής διασφάλισης του παιδιού σε όλα τα σωματεία, αποτελούν επίσης μέτρα ενίσχυσης της οικογένειας για να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό ζήτημα.

  Σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό προοδευτικό κράτος, η αύξηση του αναπηρικού εισοδήματος, η εξασφάλιση προσωπικού φροντιστή ή βοηθού χωρίς επιβαρύνσεις, οι παροχές φροντίδας από τα Κέντρα Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού θα μπορούν να αντιμετωπίσουν ουσιαστικά τα ενδοοικογενειακά προβλήματα της καθημερινότητας.

  Σε τοπικό επίπεδο, οι προσβάσιμες γειτονιές των πόλεων, η στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης στα δημοτικά διαμερίσματα με έργα που θα στηρίξουν και θα ενισχύσουν το εισόδημα των οικογενειών και των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα, όπως στη Περιφέρεια Θεσσαλίας, θα δώσουν την δυνατότητα οι νέοι και οι νέες να παραμείνουν στον τόπο που γεννήθηκαν και να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται για μια πιο αξιοπρεπή και ασφαλή ζωή, με οικονομικές απολαβές που θα τους δίνουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν οικογένεια.

  Με τη κεντρική πολιτική σκηνή να αλλάζει ριζικά την αντίληψη στο ζήτημα της λεγόμενης “αποκέντρωσης”, με νέες μόνιμες προσλήψεις στην τοπική αυτοδιοίκηση, με στελέχωση των κοινωνικών υπηρεσιών και δομών, με ενίσχυση των συνεργατικών σχημάτων στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, μπορεί η ελληνική οικογένεια να στηριχθεί σε στέρεα θεμέλια ανασυγκρότησης της, σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

  Τέλος οφείλουμε να ενσωματώσουμε πλήρως τις οικογένειες μεταναστών και των παιδιών τους, που διαμένουν, εργάζονται, σπουδάζουν και συνεισφέρουν στην ελληνική κοινωνία τα τελευταία 30 χρόνια, ώστε να ενισχύσουμε επιπλέον τα μέτρα αντιμετώπισης του δημογραφικού ζητήματος, σε πανελλήνιο και τοπικό επίπεδο.

  Γιάννης Καριπίδης
  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
  Δήμου Ελασσόνας

  Reply

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *