Εκπαιδευτικά προβλήματα των παιδιών Ρομά στην Θεσσαλία και η συμβολή των Παραρτημάτων Ρομά στην αντιμετώπιση τους

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των απόψεων των στελεχών των Παραρτημάτων...

Προώθηση της απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών μέσω των Κέντρων Κοινότητας – Παραρτημάτων Ρομά

Η παρούσα επιστημονική μελέτη πραγματοποιήθηκε από το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής...

Έκθεση στελέχωσης και παροχής υπηρεσιών των Κέντρων Κοινότητας – Παραρτημάτων Ρομά Περιφέρεια Θεσσαλίας

Το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης συνεργάζεται με διάφορους κοινωνικούς φορείς, αλλά και...