Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Βήματα συμμετοχής στο e-forum

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα θέματα που προτείνετε και τα σχόλια που υποβάλλετε δεν δημοσιεύονται άμεσα στην πλατφόρμα με το πάτημα του πλήκτρου "Υποβολή". Καταρχάς ελέγχονται από την ομάδα παρακολούθησης του e-forum, η οποία προσπαθεί να διαφυλάξει τον χώρο αυτό από την δημοσίευση κακόβουλων εκφράσεων και στην συνέχεια αναρτώνται. Ο έλεγχος και η ανάρτηση γίνονται σε καθημερινή βάση.

Ενότητες Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης

To Δημογραφικό ζήτημα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

To Δημογραφικό ζήτημα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Το δημογραφικό αποτελεί ένα κρίσιμο ζήτημα για το παρόν και το μέλλον της χώρας μας, καθώς η αρνητική φθίνουσα δημογραφική πορεία που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες εγείρει εύλογη ανησυχία επηρεάζοντας την προοπτική της πατρίδας μας και τη θέση της στις μελλοντικές εξελίξεις.

Το αρνητικό δημογραφικό ισοζύγιο είναι πρόβλημα πολυπαραγοντικό στην Ελλάδα αλλά μπορούμε να εντοπίσουμε δυο βασικές αιτίες: Τη  μείωση των γεννήσεων με συνακόλουθη αύξηση της γήρανσης του πληθυσμού αλλά και τα μεγάλα ποσοστά μετανάστευσης των νέων για εύρεση εργασίας σε χώρες της Ε.Ε. ή στις ΗΠΑ (φαινόμενο brain drain).

Όσον αφορά τη Θεσσαλία υπάρχει το προνόμιο να λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων [ΕΔΚΑ] το οποίο έχει διενεργήσει συγκεκριμένες μελέτες επί του θέματος.

Η στόχευση για τη Θεσσαλία θα επικεντρωθεί πρωτίστως στις αγροτικές περιοχές, όπου η παραμονή του πληθυσμού και η οργανωμένη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους κατοίκους των περιοχών αυτών, αποτελεί στοιχειώδη προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη χωριών και κωμοπόλεων, που θα καταστούν ζωντανοί και παραγωγικοί τόποι, συμβάλλοντας στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή.

Προκαταρκτική Πρόταση

Πριν τη διατύπωση προτάσεων, οι οποίες θα αντιστοιχίζονται στους άξονες της εθνικής στρατηγικής, κατατίθεται προκαταρκτική πρόταση δημιουργίας νέας υπηρεσίας, καθώς η αναγκαιότητα αξιοποίησης ενός συνεχούς και αδιάλειπτου διαγνωστικού εργαλείου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια. Για το λόγο αυτό, λοιπόν, προτείνεται:

-Η Σύσταση περιφερειακού γραφείου παρακολούθησης δημογραφικών εξελίξεων και σχεδιασμού σχετικών πολιτικών. Η συγκεκριμένη υπηρεσία, προτείνεται να οργανωθεί πιλοτικά σε συνεργασία με το αντίστοιχο Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και να είναι ενταγμένη στον κορμό του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Θεσσαλίας (ΠεΠΚΕ).

Το φόρουμ είναι άδειο.

1ος άξονας «Στήριξη Οικογένειας»

τα υφιστάμενα, οριζόντια μέτρα στήριξης θα πρέπει να προσαρμοστούν περαιτέρω, με την εξειδίκευση μέτρων που δεν έχουν ιδιαίτερο κόστος, όπως το κίνητρο συνυπηρέτησης των συζύγων – κρατικών υπαλλήλων, εκπαιδευτικών κ.λπ. ή το κίνητρο της φοίτησης αδελφιών στην ίδια περιοχή κ.α. Πέραν τούτων, θεωρούμε χρήσιμο να διερευνηθεί η δυνατότητα στήριξης των οικογενειών με τη θέσπιση επιπλέον πολιτικών, μέσω ενός σχεδίου εξασφάλισης φθηνής στέγασης. Εν προκειμένω, προτείνουμε τη θέσπιση επιδόματος ενοικίου για ζευγάρια που κάνουν πάνω από ένα παιδί. (ανάλογα με την περιοχή και το οικογενειακό εισόδημα μπορεί να κλιμακώνεται και να καλύπτει ακόμα και το 100 % του ενοικίου σε ορισμένες περιπτώσεις (μονογενεικές οικογένειες, αναπηρίες, κλπ). Συνάμα, κρίνουμε αναγκαίο να θεσπιστεί εφάπαξ επίδομα τοκετού σε κάθε μητέρα με άμεση καταβολή, για τις πρώτες, βασικές ανάγκες μετά τη γέννα (ανεξάρτητα από τις αντίστοιχες παροχές του ασφαλιστικού φορέα – ΕΟΠΥΥ). Το ποσό οφείλει να δίνει ισχυρό κίνητρο και να αισθάνονται οι γονείς ότι πραγματικά τους προσφέρει ένα οικονομικό «μαξιλάρι». Στην ίδια φιλοσοφία εντάσσεται και η πρότασή μας για τη δημιουργία αποταμιευτικού λογαριασμού για κάθε παιδί με τη συμμετοχή και του κράτους, όπου οι γονείς καταθέτουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα όσα χρήματα μπορούν να αποταμιεύσουν και το κράτος εισφέρει αντίστοιχο ποσό (έως κάποιο πλαφόν φυσικά). Αυτός ο «κουμπαράς» θα χρησιμεύει και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον για τα έξοδα των παιδιών στα πρώτα, απαιτητικά χρόνια της ενηλικίωσής τους, τον σπουδών τους κ.λπ.  Προτείνουμε, ακόμη, την ενσωμάτωση δημοτικών φορολογικών ατελειών στις οικοδομικές άδειεςστη συντήρηση-αποκατάσταση υφιστάμενων, παλαιών κατοικιών με ταυτόχρονη ενεργειακή αναβάθμιση, ως ολιστική απάντηση στο πρόβλημα στέγασης των νέων ζευγαριών αλλά και στις προκλήσεις της εξελισσόμενης κλιματικής κρίσης.

Στο πλαίσιο της στήριξης της οικογένειας προτείνουμε και τη σύσταση και λειτουργία Κινητών Μονάδων Υποστήριξης Οικογένειας σε κάθε Περιφέρεια, υπό την αιγίδα των κοινωνικών υπηρεσιών, στα πρότυπα των Κινητών Μονάδων Υγείας (νέο μοντέλο ΠΦΥ).

Για την υλοποίηση της πρότασης θα απαιτηθεί η πρόσληψη ξεχωριστού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών τους (πτυχιούχοι ψυχολόγοι, παιδοψυχολόγοι, πτυχιούχοι κοινωνικών επιστημών αλλά και διοικητικό – υποστηρικτικό προσωπικό).

Ο ρόλος τους θα είναι η παροχή δωρεάν υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής σε ζητήματα ανατροφής των παιδιών, ενδοοικογενειακών σχέσεων αλλά και για όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα σε κοινωνικό, οικονομικό, επαγγελματικό επίπεδο οι ελληνίδες μητέρες και οι οικογένειες που ζούνε σε αγροτικές περιοχές, ορεινά, ακριτικά χωριά κλπ. Η χρηματοδότησή τους μπορεί ναι γίνει από εθνικούς αλλά και Κοινοτικούς Πόρους.

Προτείνουμε, τέλος, την ελεύθερη πρόσβαση σε μαζικές συγκοινωνίες κάθε παιδιού που διαβιεί στην ύπαιθρο, ώστε να μετακινείται χωρίς κόστος προς τα αστικά κέντρα και να έχει πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες από τις οποίες επωφελούνται τα παιδιά της πόλης.

Θέματα
1
Δημοσιεύσεις
1
Forum Participants

2ος άξονας «Ενίσχυση του Εργατικού Δυναμικού»

Επειδή στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ανάγκες αφορούν πρωτίστως τις αγροτικές εργασίες, τους αγρότες και αγρεργάτες, που δεν εμπίπτουν στο καθεστώς ανέργων του ΟΑΕΔ, προτείνουμε την πλήρη κάλυψη του κόστους ασφάλισης – εργόσημου (για τουλάχιστον τα πρώτα έτη) στα ζευγάρια που εγκαθίστανται για εργασία, ως εργάτες γης, σε αγροτικές περιοχές.

Προτείνουμε, ακόμη, να οργανωθούν στοχευμένες καταρτίσεις και στη συνέχεια επιδότηση (με τη μορφή κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών ή φοροελαφρύνσεων) μισθωτών ή ελεύθερων επαγγελματιών- επιχειρηματιών, που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε αγροτικές και ορεινές ή νησιωτικές περιοχές.

Θέματα
1
Δημοσιεύσεις
1
Forum Participants

3ος άξονας «Διαχείριση της Μακροβιότητας / Γήρανσης του πληθυσμού»

οφείλουμε να αναλάβουμε δράσεις για τους ηλικιωμένος, αλλά και από τους ηλικιωμένους. ( συνέργειες ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι κ.λπ).

Το σημαντικότερο ζήτημα όσον αφορά τους υπερήλικες, είναι κατά γενική ομολογία τα μεγάλα ποσοστά άνοιας που παρατηρούνται και αυτό αναδείχθηκε και στη σχετική διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε από το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνική Ένταξης Θεσσαλίας. Προτείνουμε τη συγκρότηση ενός δικτύου για την αντιμετώπισή του προβλήματος των ανοιακών υπερηλίκων και επεξεργαζόμαστε την πρόταση προκειμένου να συγκεκριμενοποιηθεί και να εξειδικευτεί σύμφωνα με τις υφιστάμενες κοινωνικές ανάγκες.

4ος άξονας «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής»

Προτείνουμε, να διερευνηθεί η δυνατότητα ειδικής μοριοδότησης για τους κατοίκους των αγροτικών περιοχών, κυρίως για τα κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), ώστε να λειτουργήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα σε τέτοιες περιοχές.

Στους στόχους του προγράμματος Leader εντάσσεται η βελτίωση της ποιότητας ζωής σε αγροτικές περιοχές. Προτείνουμε κατεύθυνση χρηματοδοτήσεων του LEADER σε δράσεις- έργα που συμβάλλουν στο θετικό δημογραφικό ισοζύγιο. Πρόκειται για σημείο αναφοράς σχετικά με τις δράσεις που μπορούν να υλοποιηθούν στην ύπαιθρο με τις σχετικές χρηματοδοτήσεις αλλά και με την προσθήκη και άλλων πόρων, χρηματικών και άυλων από κάθε δυνητική πηγή (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, ΠΠΑ, πρόγραμμα Τρίτσης, εταιρική κοινωνική ευθύνη, εθελοντισμός κλπ), αλλά και τις σχετικές δράσεις του ΕΚΤ για τις αστικές περιοχές.

Επειδή τα τροχαία δυστυχήματα συνιστούν μάστιγα για τη χώρα μας, όπου χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο πολλοί νέοι άνθρωποι, προτείνουμε την πραγματοποίηση εκστρατείας καταπολέμησης τροχαίων ατυχημάτων και διασύνδεσή της με τα πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής των Δήμων και με τακτικές ενημερώσεις στα σχολεία.

Θέματα
1
Δημοσιεύσεις
1
Forum Participants

5ος άξονας «Προώθηση της Ανάπτυξης»

 

Από τη σχετική διαβούλευση έχει προταθεί να δημιουργηθεί μια υποδειγματικά προσβάσιμη κατοικία στην περιφέρεια Θεσσαλίας για νέα ζευγάρια που αντιμετωπίζουν κάποια αναπηρία κ.λπ.. Στην ίδια κατεύθυνση οφείλουμε να σχεδιάσουμε δράσεις για την ενίσχυση του προσβάσιμου τουρισμού, αντικείμενο για το οποίο το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Θεσσαλίας έχει εκπονήσει και σχετική μελέτη. Καινοτομικές πρακτικές μπορούν να αναπτυχθούν και σε άλλους τομείς εξέχουσας σημασίας όπως η πράσινη μετάβαση και η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Επίσης, μπορούμε να  εστιάσουμε σε ένα προνομιακό για τη Θεσσαλία αντικείμενο, που αφορά τη συστηματική ανάπτυξη του ιατρικού (προσβάσιμου) τουρισμού, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, και τη διασύνδεση των σχετικών δράσεων με δημογραφικά “κόκκινες” περιοχές.

Τέλος, προτείνουμε την επεξεργασία κινήτρων από την πολιτεία και την εξατομίκευσή τους ανά Περιφέρεια για την προώθηση των πολιτικών κοινωνικής εταιρικής ευθύνης σε δράσεις ενίσχυσης των παιδιών και των νέων γεννήσεων.

 

Θέματα
1
Δημοσιεύσεις
1
Forum Participants
Διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ευπαθών ομάδων σε κοινωνικές και προνοιακές υπηρεσίες και παροχές και τη βέλτιστη εφαρμογή παρεμβάσεων κοινωνικής ένταξης.

Επανένταξη αποφυλακισμένων

Η κοινωνική επανένταξη των πρώην κρατουμένων, βασίζεται στην υποστήριξη που τους παρέχεται πριν, κατά τη διάρκεια και την περίοδο μετά την αποφυλάκισή τους. Η προετοιμασία των κρατουμένων για την επιστροφή στην κοινωνία είναι διαδικασία η οποία απαιτείται να είναι αποτέλεσμα οραματισμού και πρόβλεψης από την αρχή της φυλάκισης.

Η αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας στην Θεσσαλία

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της Παιδικής Φτώχειας. Σε ποιους τομείς πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις ώστε να αντιμετωπισθεί με επιτυχία το φαινόμενο αυτό;
Άτομα με Αναπηρία

Προσβασιμότητα των ΑμεΑ

Υποβάλετε την ιδέα ή την πρότασή σας σχετικά με την Προσβασιμότητα των ΑμεΑ σε Δομημένο, Φυσικό και Ηλεκτρονικό Περιβάλλον, Μέσα Μεταφοράς, καθώς και την Πρόσβαση στο Περιεχόμενο.
Θέματα
1
Δημοσιεύσεις
1
Forum Participants

Συνεκπαίδευση μαθητών

Υποβάλετε την ιδέα ή την πρότασή σας σχετικά με τη Συνεκπαίδευση μαθητών με και χωρίς αναπηρία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Θέματα
1
Δημοσιεύσεις
1
Forum Participants

Αθλητισμός – Πολιτισμός – Δημιουργικότητα – Ψυχαγωγία

Υποβάλετε την ιδέα ή την πρότασή σας σχετικά με το θέμα: «Αθλητισμός – Πολιτισμός – Δημιουργικότητα – Ψυχαγωγία» – Ανοιχτοί συμπεριληπτικοί και προσβάσιμοι για όλους χώροι, δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
Θέματα
1
Δημοσιεύσεις
2
Forum Participants

Ανεξάρτητη Διαβίωση και Αποϊδρυματοποίηση των ΑμεΑ

Υποβάλετε την ιδέα ή την πρότασή σας σχετικά με την Ανεξάρτητη Διαβίωση και Αποϊδρυματοποίηση των ΑμεΑ, το Δικαίωμα επιλογής του τρόπου ζωής και την Πρόληψη της Ιδρυματοποίησης.
Θέματα
1
Δημοσιεύσεις
1
Forum Participants

Καταγραφή των ΑμεΑ από τις Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας

Υποβάλετε την ιδέα ή την πρότασή σας σχετικά με την καταγραφή των ΑμεΑ από τις Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, με σκοπό την άμεση παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις φυσικών και άλλων καταστροφών.
Θέματα
1
Δημοσιεύσεις
1
Forum Participants
Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
Βελτίωση των Ικανοτήτων των Φορέων στην εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης