Η αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας στην Θεσσαλία

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της Παιδικής Φτώχειας. Σε ποιους τομείς πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις ώστε να αντιμετωπισθεί με επιτυχία το φαινόμενο αυτό;