Τελευταία Νέα

Ερευνούμε και παρακολουθούμε τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις παραμέτρους που διαμορφώνουν τη φτώχεια.
Μέσα από έρευνες, δράσεις και τη συμμετοχή όλων των φορέων και των ενεργών πολιτών, το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Θεσσαλίας, συμβάλλει στην ισότιμη πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, σε μια αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειάς μας.
Η επαρκής πληροφόρηση και η εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην επίτευξη του στόχου μας για μια κοινωνία δίχως αποκλεισμούς.

Στο δίκτυο δομών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας μπορείτε να …

Ενημερωθείτε

για τις Δομές Κοινωνικής Ένταξης της περιοχής σας

Αναζητήσετε

τη Δομή που επιθυμείτε σύμφωνα με τις ανάγκες σας

Επωφεληθείτε

από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των Δομών

diktyo-domon

Χάρτης Κοινωνικών Δομών
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Κοινωνικές Υπηρεσίες - Δομές Κοινωνικής Φροντίδας και Ένταξης

koinotitas

Κέντρα Κοινότητας

koinotitas

Κέντρα Κοινότητας με Παραρτήματα Ρομά

metanastes(new)

Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ)

voitheia-spiti

Βοήθεια στο Σπίτι

Κοινωνικά-Φαρμακεία
Κοινωνικά Φαρμακεία

Κοινωνικά Παντοπωλεία

Συσσίτια

Κοινωνικά Εστιατόρια - Συσσίτια

ginaikes

Δομές Υποστήριξης γυναικών

Ανοικτά Κέντρα Αστέγων

Δομές Στήριξης Αστέγων

ΚΗΦΗ

Κ.Η.Φ.Η.

old-people

Κ.Α.Π.Η.

eidika-sxoleia

Ειδικά Σχολεία

ΚΔΑΠ-ΑμεΑ-(1)

Κ.Δ.Α.Π. Α.μεΑ.

ΚΔΑΠ

Κ.Δ.Α.Π.

paidikoi
Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

Κέντρα Υγείας - Αγροτικά Ιατρεία

psixikis

Δομές / Υπηρεσίες αντιμετώπισης των εξαρτήσεων

Ψυχική-υγεία

Δομές Ψυχικής Υγείας

Κοινωνικές-Υπηρεσίες-των-Δήμων

Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων

Κ.Δ.Η.Φ

Κ.Δ.Η.Φ

Διαβούλευση

Ένας σημαντικός στόχος του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής ‘Ένταξης Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι η ανάδειξη των τοπικών αναγκών σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης καθώς και η διαμόρφωση προτάσεων κοινωνικής πολιτικής για την αντιμετώπισή τους. Για την επίτευξη αυτού του στόχου σημαντικό εργαλείο αποτελεί η διαβούλευση με τοπικούς και περιφερειακούς φορείς, που εμπλέκονται σε παρεμβάσεις κοινωνικού χαρακτήρα, καθώς επίσης  και των πολιτών.

Έχουν θεσπιστεί  δύο ειδών διαβουλεύσεις, οι Διαβουλεύσεις με τους φορείς και το e-forum “Συμμετέχω”.

Στις Διαβουλεύσεις φορέων συμμετέχουν η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης, η αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι Κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, οι Δημοτικές Επιτροπές Διαβούλευσης, οι φορείς υλοποίησης παρεμβάσεων κοινωνικού χαρακτήρα.

Στο e-forum “Συμμετέχω” μπορούν να συμμετέχουν πολίτες, ωφελούμενοι και φορείς της κοινωνίας των πολιτών που δεν συμμετέχουν στην θεσμική διαβούλευση των φορέων, προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις τους για τον σχεδιασμό, αλλά και την εφαρμογή έργων κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης ή να καταθέσουν τις δικές τους ιδέες και προτάσεις.

Διαβουλεύσεις Φορέων

Θεσμικές διαβουλεύσεις Περιφερειακών και Τοπικών φορέων

e-forum

Online Πλατφόρμα e-forum "Συμμετέχω" για πολίτες