Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Η κοινωνική διαστρωμάτωση των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων των ωφελούμενων συμβάλλει στην αναλυτική και σε πολλά επίπεδα (layers) ανάλυση των κοινωνικών χαρακτηριστικών της Περιφέρειας, στο σχεδιασμό στοχευμένων πολιτικών κοινωνικής ένταξης, στην ανάληψη κατάλληλων στοχευμένων δράσεων και στην ανάδειξη «θυλάκων» αρνητικών κοινωνικών φαινομένων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ανά Περιφερειακή Ενότητα ή/και ανά Δήμο.

Οι Κοινωνικοί Χάρτες παράγονται με βάση την κωδικοποίηση των Ευπαθών Ομάδων σε υπο-ομάδες (Ευάλωτες, Ειδικές, Λοιπές).
Κάθε υπο-ομάδα περιλαμβάνει την κατανομή ωφελούμενων στους Δήμους της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως αποτυπώνονται στα ερωτηματολόγια που συμπλρώνονται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων. Οι συγκρίσεις γίνονται μέσα στην ίδια υπο-ομάδα, καθώς αντιπροσωπεύει χαρακτηριστικά και ιδιότητες ωφελούμενου που δεν είναι μοναδικές, αλλά μπορούν να συνυπάρχουν και με άλλες.

Τα αριθμητικά στοιχεία που εμφανίζονται στο χάρτη είναι για το σκοπό της παρουσίασης και δεν είναι οριστικά.

 • Στο δια δραστικό χάρτη παρουσιάζονται οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (Σελίδα 1) και σε επίπεδο Δήμων (Σελίδα 2).
 • Τα ποσοστά των ευάλωτων ομάδων αποτυπώνονται στο χάρτη με χρωματισμό, σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα:
  Χαμηλή συγκέντρωση —> Υψηλή συγκέντρωση.
 • Επιλέξτε μια κατηγορία ευάλωτης ομάδας από τη λίστα δεξιά και δείτε την αποτύπωσή της στο χάρτη, αγγίζοντας το ποντίκι σας πάνω από την κάθε Περιφερειακή Ενότητα ή Δήμο.
Κατηγορίες των ευάλωτων ομάδων

Α.1 Άτομα με αναπηρίες

Άτομα τα οποία έχουν σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες

Α.2 Εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα

Άτομα που είναι εξαρτημένα από τις ευρέως διαδεδομένες εξαρτησιογόνες ουσίες όπως αλκοόλ, κάνναβη, κοκαΐνη, οπιοειδή, ψευδαισθησιογόνα, υπνωτικά/αγχολυτικά κλπ ή έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα απεξάρτησης.

Α.3 Οροθετικοί

Άτομο που είναι θετικό στον ιό HIV

Α.4 Φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι

Άτομα που βρίσκονται έγκλειστοι σε σωφρονιστικά ιδρύματα ή επιστέφουν στην κοινωνία μετά την αποφυλάκισή τους.

Α.5 Ανήλικοι παραβάτες

Ανήλικοι 8 έως 18 ετών οι οποίοι διέπραξαν μια αξιόποινη πράξη

Β.1 Γυναίκες, θύματα ενδοοικογενειακής βίας

Γυναίκες που δέχονται βίαιη και κακοποιητική συμπεριφορά από άλλο άτομο, μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον, όπως στον γάμο ή στη συμβίωση.

Β.2 Παιδιά, θύματα κακοποίησης

Ανήλικα παιδιά που υπόκεινται σε παραμέληση ή συναισθηματική, σωματική ή σεξουαλική κακοποίηση.

Β.3 Θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας αν ανθρώπων

Άτομα που υπέπεσαν σε Παράνομη Διακίνηση Προσώπων με σκοπό τη Σεξουαλική ή/και Οικονομική Εκμετάλλευση.

Β.4 Άστεγοι

Είναι τα άτομα που αντιμετωπίζουν:

 • Πλήρη Αστεγία (διαμονή στο δρόμο)
 • Ποιοτική Αστεγία (περιοδική διαμονή σε κατάλυμα ή σε Κέντρο Υποδοχής Αστέγων ή σε Υπνωτήριο, με ανεπαρκείς βασικές συνθήκες διαβίωσης, υγιεινής και συνθήκες υλικής στέρησης)
 • Στέγη Χαμηλής Ποιοτικής Διαβίωσης (μόνιμη διαμονή σε κατάλυμα με χαμηλό επίπεδο βασικών συνθηκών διαβίωσης, υγιεινής και με συνθήκες υλικής στέρησης)
 • Μόνιμη Στέγη με φιλοξενία σε Διαμερίσματα

Β.5 Ωφελούμενοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και καλύπτουν τις προυποθέσεις του Ν. 4389/2016 (Α’ 94)

Β.6 Ωφελούμενοι Δράσεων Υλικής Συνδρομής και Αντιμετωπισης της Υλικής Στέρησης

Άτομα που ωφελούνται από τις δράσεις του προγράμματος ΤΕΒΑ και είναι:

 • Παιδιά
 • Νέοι Εκτός Απασχόλησης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 18-29 ετών
 • Ηλικιωμένοι

Β.7 Ωφελούμενοι Λοιπών Δράσεων Υλικής Συνδρομής

Άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και ωφελούνται από τις δράσεις των Κοινωνικών Παντοπωλείων, Κοινωνικών Φαρμακείων κ.λπ.)

Β.8 Οικονομικοί Μετανάστες

Άτομα τρίτων χωρών, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι μετανάστες και διαβιούν στην Ελλάδα Νόμιμα ή Παράτυπα

Β.9 Πρόσφυγες και Αιτούντες άσυλο

Άτομα τρίτων χωρών, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους εκκρεμεί η εξέταση του αιτήματος χορήγησης ασύλου τους στη χώρα

Β.10 Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών

Αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας θεωρείται αυτός/ή που ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων, αποκλειστικά στις περιπτώσεις χηρείας, ελεύθερης συμβίωσης χωρίς σύμφωνο συμβίωσης, τέκνο γεννημένο εκτός γάμου, υιοθεσία τέκνου από ένα μόνο γονέα.

Β.11 Άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες

Άτομα που είναι αλλοδαποί, παλιννοστούντες Έλληνες, Έλληνες με Μουσουλμανική Θρησκεία και Έλληνες Ρομά.

Β.12 Μακροχρόνια Άνεργοι

Άτομα που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ με κάρτα ανεργίας άνω των 12 μηνών

Β.13 Μακροχρόνια Άνεργοι χωρίς κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ

Άτομα που είναι μη-εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, χωρίς κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ/οικονομικά ανενεργοί/κοινωνικά αποκλεισμένοι

Β.14 Νέοι ΕΑΕΚ/ΝΕΕΤs

Άτομα ηλικίας 18-30 ετών με πολλαπλές μορφές κοινωνικής απομόνωσης που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης

Β.15 Μέλη πολύτεκνων οικογενειών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα

Άτομα που ανήκουν σε οικογένειες με περισσότερα από 4 παιδιά και με οικογενειακό εισόδημα χαμηλότερο από αυτό που ορίζει η ΕΛΣΤΑΤ

Γ.1 Νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο

Πρόκειται για νοικοκυριά που έχουν παιδιά και δεν εργάζεται κανένα μέλος του.

Γ.2 Περιθωριοποιημένες Κοινότητες

Πρόκειται για κοινότητες που βρίσκονται σε κοινωνική απομόνωση όπως Ρομά, άστεγοι, μετανάστες, αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, κλπ.

Γ.3 Φτωχοί Εργαζόμενοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα

Άτομα που είναι εργαζόμενοι με ατομικό/ οικογενειακό εισόδημα χαμηλότερο από αυτό που ορίζει η ΕΛΣΤΑΤ

Γ.4 Φτωχοί Συνταξιούχοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα

Άτομα που είναι συνταξιούχοι με ατομικό/ οικογενειακό εισόδημα χαμηλότερο από αυτό που ορίζει η ΕΛΣΤΑΤ

Γ.5 Ηλικιωμένοι χωρίς Ασφάλιση Υγείας

Άτομα άνω των 65 ετών χωρίς Ασφάλιση Δημόσιας Υγείας

Γ.6 Ευπαθείς Ομάδες Υψηλού Κινδύνου λόγω COVID-19

Με βάση την ΚΥΑ 37095/1436/17.9.2020, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου ογδόου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, οι ευπαθείς ομάδες υψηλού κινδύνου είναι οι κάτωθι:

 • Άτομα με μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου που λαμβάνουν δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.
 • Άτομα με μεταμόσχευση μυελού των οστών το τελευταίο έτος ή που λαμβάνουν δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.
 • Άτομα με διάγνωση νεοπλασίας, που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία.
 • Άτομα με αιματολογικές κακοήθειες (λευχαιμία, λέμφωμα, ή μυέλωμα) που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία.
 • Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια (κυστική ίνωση, σοβαρού βαθμού άσθμα, σοβαρού βαθμού χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια - ΧΑΠ, ασθενείς σε μόνιμη οξυγονοθεραπεία για άλλες αναπνευστικές παθήσεις), που εμπίπτουν στην ακόλουθη ή και ισάξιας συμπτωματολογία: ασθενείς με άσθμα με 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος, παρά τη μέγιστη αγωγή (με β-διεγέρτη και εισπνεόμενο κορτικοειδές), ασθενείς με ΧΑΠ που βρίσκονται σε οξυγονοθεραπεία κατ' οίκον ή παρουσίασαν 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος ή/και μία νοσηλεία σε νοσοκομείο.
 • Άτομα με κληρονομικές ανοσοανεπάρκειες ή δρεπανοκυτταρική αναιμία ή πολυμεταγγιζόμενα (μια ή περισσότερες μεταγγίσεις ανά μήνα).
 • Άτομα που λαμβάνουν υψηλές δόσεις κορτικοειδών ή δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα
 • Γυναίκες που κυοφορούν.
 • Άτομα με HIV λοίμωξη και CD4≤200μL.
 • Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια, ή και άτομα με χρόνια καρδιαγγειακά νοσήματα, που εμφανίζουν την ακόλουθη συμπτωματολογία: κλάσμα εξώθησης αριστεράς κοιλίας: <40%, ενεργό ισχαιμία του μυοκαρδίου, άνω του μετρίου βαθμού στένωση ή ανεπάρκεια μιτροειδούς ή αορτικής βαλβίδας, πνευμονική υπέρταση, ιστορικό πρόσφατης καρδιοχειρουργικής επέμβασης (προ τριμήνου), καθώς και οι μυοκαρδιοπάθειες, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία άλλης καρδιαγγειακής πάθησης.
 • Άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση.