Category: Δράσεις

Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής στο Βόλο

 

 

Με πρωτοβουλία του Τμήματος Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος και Αλμυρού, συνάντηση για την αντιμετώπιση του ζητήματος της σχολικής διαρροής στο Δήμο Βόλου.

Στη συνάντηση παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κ.κ Ιγνατίου, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς που συμμετείχαν, συμφώνησαν σε ένα σχέδιο δράσης ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που παρουσιάζεται και στις σχολικές μονάδες του Ν. Μαγνησίας.

Για το ζήτημα της σχολικής διαρροής είχε ήδη δημιουργηθεί ένα άτυπο δίκτυο υπό το συντονισμό της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος και Αλμυρού, το οποίο παρουσίασε συνοπτικά, κατά τον χαιρετισμό του, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Ιγνάτιος. Το δίκτυο λειτούργησε με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα τα οποία όμως κλονίστηκαν σημαντικά, από την πρόσφατη υγειονομική κρίση.

Καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος ΠεΠΚΕ Θεσσαλίας κ. Ν. Πουτσιάκας, τόνισε μεταξύ άλλων ότι «κοινός στόχος είναι ο βέλτιστος δυνατός συντονισμός των υφιστάμενων ανθρώπινων πόρων και υπηρεσιών, ο οποίος θα επιτευχθεί με δικτυώσεις όπως η παρούσα και αυτή που προϋπήρχε στη Μαγνησία με το άτυπο δίκτυο της Ιεράς Μητρόπολης».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε από τους εκπροσώπους του κάθε φορέα, η κατάσταση που επικρατεί στις περιοχές όπου διαβιούν Ρομά και στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες που φοιτούν τα παιδιά του πληθυσμού αναφοράς.

Οι εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εξέφρασαν την πρόθεση της Υπηρεσίας, να στηρίξουν με όσα μέσα διαθέτουν τους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν.

Στην προσχολική αγωγή τονίστηκε ότι έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των νηπίων Ρομά, που φοιτούν στα δυο νηπιαγωγεία το 8ο του Αλιβερίου και το 16ο της Αγίας Παρασκευής. Στο 8ο νηπιαγωγείο παρότι υπάρχει αυξημένος αριθμός Ρομά με πολύ υψηλότερο ποσοστό αναλογίας, γίνονται προσπάθειες αυτό να καταστεί πρότυπο και ζητήθηκε η στήριξη με πρόσθετο προσωπικό, καθώς το υφιστάμενο δεν επαρκεί.

Στο 16ο Νηπιαγωγείο της Αγίας Παρασκευής, η κατάσταση παρουσιάστηκε συγκριτικά καλύτερη με μια αναλογία μεταξύ Ρομά και μη Ρομά νηπίων που κυμαίνεται στο 50% περίπου. Παρόλα αυτά υπάρχει ζήτημα διαρροής και πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Στα Δημοτικά σχολεία σημειώθηκε μεταξύ άλλων ότι υπάρχουν σημαντικά προβλήματα διαρροής ιδιαίτερα στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας, στο οποίο εκτός μιας κατηγορίας παιδιών που εγγράφονται και έχουν λίγες απουσίες, υπάρχουν ακόμη δύο κατηγορίες, η πρώτη έχει λίγες παρουσίες και πάρα πολλές απουσίες και η δεύτερη παρουσιάζεται λίγο στην αρχή και στη συνέχεια απουσιάζει παντελώς.

Στο 17ο Δημοτικό Σχολείο που εξυπηρετεί την Αγία Παρασκευή όπου η αναλογία των μαθητών είναι επιμερισμένη στο 50%, υπάρχουν προβλήματα ελλιπούς φοίτησης, παρά σχολικής διαρροής, λόγω του γεγονότος ότι το σχολείο δεν αποτελεί βασική προτεραιότητα των οικογενειών και εντοπίζονται δυσκολίες στη συνεργασία με τους γονείς, κυρίως, λόγω συχνής αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας.

Από την πλευρά της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σημειώθηκε ότι πρέπει να υπάρξει ένας καλύτερος συντονισμός των εμπλεκομένων φορέων στη διαδικασία.

Όσον αφορά στα Γυμνάσια από τη Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Βόλου αναφέρθηκε ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι οι πρόωροι γάμοι και η δυσκολία στην επικοινωνία με γονείς και κηδεμόνες, ενώ εκφράστηκαν επιφυλάξεις για τον ρόλο των διαμεσολαβητών όσον αφορά στον «αξιόπιστο» τρόπο των μεταφερόμενων πληροφοριών και τονίστηκε ιδιαίτερα η αναγκαιότητα επιβολής όσων προβλέπονται από το νόμο.

Από τον Διευθυντή του 6ου Γυμνασίου Βόλου σημειώθηκε ότι το ποσοστό συμμετοχής μαθητών Ρομά στο σχολείο τους κυμαίνεται στο 19% περίπου, ενώ παρατηρείται ιδιαίτερα μεγάλη διαρροή στην 2η και 3η τάξη λόγω πρόωρων γάμων.

Εκ μέρους του  Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) από τον οργανωτικό υπεύθυνο κ.Β. Κωτούλα διατυπώθηκε η πρόταση να δημιουργηθούν Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) σε όλες τις περιοχές και όπου υπάρχει ανάγκη να υπάρχουν δυο εκπαιδευτικοί σε κάθε αίθουσα, ώστε να δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες συνδιδασκαλίας.

Οι Συντονιστές του ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας στις σύντομες τοποθετήσεις και αναφορές στους τομείς τους, ανέδειξαν διάφορες πτυχές του θέματος. Συγκεκριμένα η κα. Α. Ξυνοπούλου ανέφερε προβλήματα στην προσχολική αγωγή κυρίως με ελλείψεις διδακτικού προσωπικού, θετικότατες εμπειρίες από τη διδασκαλία μουσικής, ζητήματα καθυστερήσεων στην ονοματοδοσία πολλών μαθητών, ο κ. Ι. Χριστάκης αναφέρθηκε στην πολυπαραγοντικότητα του προβλήματος και στη δικαιωματική προσέγγιση, ενώ ο κ. Α. Δαρόπουλος μίλησε για την κοινωνική διάσταση του ζητήματος, την αναγκαιότητα να καταστεί η εκπαίδευση ελκυστική ζήτησε η κα. Α.Φακίδου, ενώ στη συνεισφορά των επιμορφώσεων για την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα αναφέρθηκε η κα Σ.Τριανταφύλλου, τέλος η πρόταση του συντονιστή Β’ θμιας Εκπαίδευσης κ. Ν.Λιάπη ήταν να κατευθυνθούν παιδιά Ρομά κατά προτεραιότητα στα τεχνικά Λύκεια, για την οποία εκφράστηκαν και διαφορετικές απόψεις.

Από τους εκπροσώπους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σημειώθηκε ότι το ζήτημα είναι κοινωνικό και πολιτικό και το ζητούμενο είναι πόσο ανοικτό είναι το σχολείο σήμερα, και σε ποιό βαθμό μπορεί να συμπεριλάβει όλα τα παιδιά.

Από τη συντονίστρια του Παραρτήματος Ρομά Αλιβερίου κα Ι.Τριανταφύλλου τονίστηκε ότι το 10Ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας, εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο μαθητές Ρομά, και παρά τις δράσεις του Π.Ρ και τις συνεργασίες με όλους τους φορείς που ήταν και είναι συνεχείς, δεν έχει συντελεστεί ιδιαίτερη πρόοδος, αντίθετα κάποιες φορές υπάρχει οπισθοδρόμηση.

Αντίστοιχα από το Παράρτημα Ρομά της Αγίας Παρασκευής αναφέρθηκε ότι στην περιοχή υπάρχουν σαφώς λιγότερα προβλήματα και οι αναλογίες των μαθητών είναι καλύτερες και η διαρροή μικρότερη. Το γεγονός ότι κατασκευάστηκε ο περιφερειακός δρόμος που χώρισε τη συνοικία συντέλεσε στο να διασπαρούν αρκετά παιδιά και να φοιτούν σε καλύτερες συνθήκες

Εκ μέρους της Περιφέρειας Θεσσαλίας η υπεύθυνη του τμήματος Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας κ. Γ.Ντέλλα αναφέρθηκε στο ζήτημα του οικογενειακού προγραμματισμού και της αντιμετώπισης των πρόωρων γάμων.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν οι: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.κ Ιγνάτιος, Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας κ. Δ. Νάτσινα, Αντιδήμαρχος για θέματα Υγείας του Δ.Βόλου κ. Δέσποινα Κότογλου, Πρ. Δ.Σ. του ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δ. Βόλου κ. Σοφία Χάλαρη, Πρ. Συλλόγου Ρομά «Νέα Ζωή» κ. Κ.Δημόπουλος, εκπρόσωποι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Μαγνησίας κ.κ Σ.Μπένης, Σ.Σάμιος, Υπεύθυνος Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων κ. Α.Αντωνίου, Οργανωτικός γραμματέας ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας κ. Β.Κωτούλας, συντονιστές εκπαιδευτικού έργου του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ) Θεσσαλίας κ.κ Α.Δαρόπουλος, Ε.Λιάπης, Α.Ξυνοπούλου, Σ.Τριανταφύλλου, Α.Φακίδου, Ι.Χριστάκης, Σ.Ε.Ε ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας Α.Παπαδημητρίου, Προϊσταμένες των 8ου και 16ου Νηπιαγωγείου κ.κ Ε.Ξυραδάκη, Σ.Ξηρού, Δ/ντές των 10ου και 17ου Δημοτικών Σχολείων κ.κ Α.Γούκος, Ι.Χατζηγιάννης, Δ/ντριες των 2ου και 6ου Γυμνασίου Βόλου κ.κ Μ.Ζαφειρίου, Δ.Κουκίου, Εκπαιδευτικοί του 2ου Γυμνασίου Ν.Ιωνίας κ.κ Κ.Ντίκα, Ε.Παναγοπούλου, Προϊσταμένη Τμ. Πρόληψης, Προαγωγής Υγείας Π.Θ κ. Γ.Ντέλλα, συντονίστριες των Παραρτημάτων Ρομά Αγίας Παρασκευής κ.κ Μ.Γκρούγια, Αλιβερίου Ι.Τριανταφύλλου, η Διαμεσολαβήτρια κ.Ε.Φραγκούλη, Παιδαγωγός κ. Αιμ. Στάικου, Γυμνάστρια κ. κ. Α.Πατσαρούχα του ΠΡ Αλιβερίου, Εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ.Χ.Σταθοπούλου, κ. Κ.Μάγος, Προϊστάμενος του ΠεΠΚΕ Θεσσαλίας κ. Ν.Πουτσιάκας, στέλεχος του ΠεΠΚΕ Θεσσαλίας κ. Αθανασία Παπαναστασίου.

 

 

 

 

 

 

Read More

Ψηφιακές υπηρεσίες άμεσης κοινωνικής παρέμβασης και Κινητό Κέντρο Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης αποκτά η Περιφέρεια Θεσσαλίας

 

Ψηφιακές υπηρεσίες άμεσης κοινωνικής παρέμβασης και Κινητό  Κέντρο  Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης αποκτά η Περιφέρεια Θεσσαλίας
 

Κ. Αγοραστός: Το πρώτο, πιλοτικό έργο στη χώρα για την προστασία του πολίτη

 

Ένα πρότυπο, πιλοτικό έργο συνεργασίας με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του,  χαρακτήρισε ο Περιφερειάρχης  Κώστας Αγοραστός την  ψηφιακή  ανασύνταξη και αναβάθμιση  του συστήματος άμεσης κοινωνικής παρέμβασης της  Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης 1.499.730 ευρώ και υλοποιείται από την Περιφέρεια  Θεσσαλίας  με συνεργαζόμενους φορείς τους τέσσερις μεγάλους Δήμους  Λαρισαίων, Βόλου, Τρικκαίων και Καρδίτσας.

 

« Σκοπός μας είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη σε μια δύσκολη στιγμή για την κοινωνία, αλλά και να διαχειριστούμε αποτελεσματικά  τις επιπτώσεις κινδύνων  που έρχονται από το μέλλον, λόγω της κλιματικής κρίσης» υπογράμμισε ο  Κώστας Αγοραστός, χαιρετίζοντας την πρώτη συνάντηση εργασίας που διοργάνωσε  η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και πραγματοποιήθηκε   στο Διοικητήριο της Περιφέρειας στη Λάρισα.

«Συνεργαζόμαστε με τους τέσσερις μεγάλους Δήμους, όπου συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων και  όπου  ήδη λειτουργούν συστήματα κοινωνικής παρέμβασης και στη συνέχεια το πρόγραμμα επεκτείνεται και σε μικρότερους Δήμους. Πρόκειται για ένα έργο -πιλότο  σε όλη την Ελλάδα  που οδηγεί στον  ψηφιακό μετασχηματισμό και στην ενοποίηση του συστήματος άμεσης κοινωνικής παρέμβασης στη Θεσσαλία.  Ένα δύσκολο εγχείρημα, για το οποίο εργαζόμαστε και συνεργαζόμαστε με  ταχύτητα,  διαφάνεια,  σοβαρότητα και  υπευθυνότητα. Προχωράμε στον  ολιστικό ψηφιακό μετασχηματισμό του συστήματος κοινωνικής φροντίδας, μέριμνας, και κοινωνικής προστασίας και υποστήριξης των ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Επιπλέον προμηθευόμαστε  Ειδικό Κινητό Κέντρο Επιχειρήσεων, διασφαλίζοντας την  απρόσκοπτη επικοινωνία και τον  καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών  που εμπλέκονται στη διαχείριση και  αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

 

Προστατεύουμε τους πολίτες, ενισχύουμε με νέες τεχνολογίες την Τοπική Αυτοδιοίκηση, δημιουργούμε ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό πρωτόκολλο ενεργειών. Θέλουμε οι πολίτες να ξέρουν ότι τους προστατεύουμε, όχι απλά να το πιστεύουν. Ευχαριστώ τη Διεύθυνση Κοινωνικής  Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και  τις αρμόδιες  υπηρεσίες των Δήμων» πρόσθεσε ο Περιφερειάρχης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Κρίσης και  Πολιτικής Προστασίας Δημήτρης Αναγνωστόπουλος, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος  Δήμου Καρδίτσας Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος, η διευθύντρια Κοινωνικής Μέριμνας  Περιφέρειας Θεσσαλίας Δέσποινα Μάντζαρη, οι προϊστάμενοι  Τμημάτων Ιωάννα Οικονόμου και Νίκος Πουτσιάκας και στελέχη,  ο συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Θεσσαλίας Νίκος Μιχαλάκης και  τα στελέχη Βασίλης Καραλής, Πέτρος Κωνσταντάκος, Βασιλική Νταφοπούλου, τα στελέχη της Διεύθυνσης Νέων Τεχνολογιών  Περιφέρειας Θεσσαλίας Νεκτάριος Δαβίδης και Εύα Θεοδοσίου, τα στελέχη των Διευθύνσεων Κοινωνικής Πρόνοιας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λάρισας Αριστοτέλης Κωστούλας, Νικόλαος Μακρυγιάννης, Δήμητρα Καρυώτη, Βασιλική Δοβλατανιώτη, Κερασία Δαλακώνη,  τα στελέχη των Διευθύνσεων Κοινωνικής Πρόνοιας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βόλου Σοφία Χριστοδούλου, Ευαγγελία Ηλιοπούλου, Φιλιώ Τριανταφυλλίδου, Μαρία Κασαπλέρη, τα στελέχη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και  Τμήματος Έξυπνης Πόλης  του Δήμου Τρικκαίων Βαρβάρα Ντάκου, Φειδίας Παπανικολάου, Σωτήρης Παιάνας, τα στελέχη των Διευθύνσεων Κοινωνικής Πρόνοιας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καρδίτσας Βάιος Ανυφαντής, Απόστολος Ταξιάρχης, Ελένη Νταβανά και  το στέλεχος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Καρδίτσας Απόστολος Νασιώκας.

 

 

Το έργο

Το έργο Ανασύνταξη και Αναβάθμιση του συστήματος Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης της Περιφέρειας Θεσσαλίας περιλαμβάνει:

 Πλατφόρμα Κοινωνικής και Πολιτικής Προστασίας με :

-υποσύστημα κοινής διαδικτυακής πλατφόρμας για την υποστήριξη της διαχείρισης και λειτουργίας των κοινωνικών δομών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

-υποσύστημα διαχείρισης και διάθεσης πόρων, μέσων και εθελοντικών συνεισφορών (ανθρώπινων και υλικών)

-«έξυπνη εφαρμογή» εξυπηρέτησης και υποστήριξης ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Ειδικό Κινητό Κέντρο Επικοινωνιών για χρήση αποκλειστικά σε περιόδους κρίσης. Αφορά στην  προμήθεια και την εφαρμογή των απαραίτητων ενεργειών ώστε να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία ειδικό Κινητό Κέντρο Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης για χρήση αποκλειστικά σε περιόδους κρίσης και με στόχο:

-την αποκατάσταση των επικοινωνιών σε πληγείσες περιοχές και τον συντονισμό των μονάδων που επιχειρούν

-την αξιοποίηση της λειτουργικότητας της ψηφιακής πλατφόρμας κοινωνικής και πολιτικής στο πεδίο και σε συνθήκες κρίσης.

 

 

 

 

Read More

1η διαδικτυακή συνάντηση των υπευθύνων των θεματικών ομάδων διαβούλευσης για την κοινωνική ένταξη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022 η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση των υπευθύνων των θεματικών ομάδων διαβούλευσης για την κοινωνική ένταξη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Θεσσαλίας δημιουργήθηκε με σκοπό την ανάδειξη των τοπικών αναγκών σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας και ένταξης καθώς και την αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Επίσης έχει αναπτύξει και λειτουργεί τη διαδικτυακή πύλη www.thessentaxis.gr η οποία διευρύνεται και επικαιροποιείται σε συνεχή βάση με βασικό σκοπό τη δικτύωση καθώς και την αποτύπωση των κοινωνικών δομών και δράσεων στην Περιφέρεια προς ενημέρωση του ειδικού και του ευρύτερου κοινού.

Καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχημένη και αποτελεσματική εξέλιξη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Θεσσαλίας αποτελεί η στενή συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων και το σύνολο των Δομών Κοινωνικής Προστασίας.

Επιπλέον, για την επίτευξη αυτού του στόχου σημαντικό εργαλείο αποτελεί η διαβούλευση με τοπικούς και περιφερειακούς φορείς, που εμπλέκονται σε παρεμβάσεις κοινωνικού χαρακτήρα, καθώς επίσης και πολίτες.

Στόχος της παραπάνω πρωτοβουλίας είναι η ανάδειξη των τοπικών αναγκών σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης καθώς και η διαμόρφωση προτάσεων κοινωνικής πολιτικής για την αντιμετώπισή τους.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας μέσω της διαβούλευσης στοχεύει στην κατηγοριοποίηση και ιεράρχηση των επιμέρους αναγκών καθώς και στο στοχευμένο σχεδιασμό παρεμβάσεων. Η διαβούλευση αποτελεί κοινωνική καινοτομία στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων, ιδίως για την προώθηση των ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, αναδεικνύει την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου με κοινωνικούς εταίρους, φορείς και πολίτες, τη δικτύωση και τη συστηματική ανταλλαγή εμπειριών.

Κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, συμμετείχαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Θεσσαλίας Δ. Μάντζαρη, Νικ. Πουτσιάκας, Ζ. Γκουτσίδης και Σ. Ορφανιώτη, οι υπεύθυνοι των θεματικών ομάδων και εκ μέρους του τεχνικού συμβούλου οι κ. Νικ. Πιτσούλης και Ιωάννα Γιαννούλη.

Οι θεματικές ομάδες με τους αντίστοιχους υπευθύνους είναι οι παρακάτω:

  1. Μακροχρόνια ανεργία και NΕΕTs (Νέοι εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης) (Επιστημονικά υπεύθυνη: Μαρία Γρηγοριάδου στέλεχος της ΔΥΠΑ – Περιφερειακή Δ/νση Θεσσαλίας (πρώην ΟΑΕΔ) – Συντονίστρια: Αθηνά Χρυσοχού στέλεχος του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης Περιφέρειας Θεσσαλίας)
  2. Διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ευπαθών ομάδων σε κοινωνικές και προνοιακές υπηρεσίες και παροχές και την βέλτιστη εφαρμογή παρεμβάσεων κοινωνικής ένταξης (Επιστημονικά υπεύθυνος: Παύλος Μπεμπές στέλεχος της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων – Συντονίστρια: Αικατερίνη (Καίτη) Βελεσιώτη υπεύθυνη του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας)
  3. Άτομα με Αναπηρία (Επιστημονικά υπεύθυνη: Αντωνία Tρικαλιώτη εκπρόσωπος Γενική Γραμματέας του Οργανισμού “i-living” – Συντονιστής: Στέφανος Πάικος Πρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία – Π.ΟΜ.Α.μεΑ. Θεσσαλίας)
  4. ΡΟΜΑ (Επιστημονικά υπεύθυνος: Χρήστος Γκόβαρης Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – Συντονιστής: Μανόλης Ράντης μέλος της “Task force” για τους Ρομά του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)
  5. Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (Επιστημονικά υπεύθυνος: Δημήτριος Φεγγίτης στέλεχος της ΕΕΤΑΑ – Συντονιστής: Βασίλειος Μπέλλης Πρ. Γενικός Διευθυντής της ΑΝΚΑ Α.Ε.)
  6. Βελτίωση των Ικανοτήτων των Φορέων στην εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (Επιστημονικά υπεύθυνος: Νίκος Αντωνάκης στέλεχος του ΚΕΚΠΑ ΔΙΕΚ – Συντονίστρια: Έφη Βαλωμένου Στέλεχος της ΔΥΠΑ Μαγνησίας (Πρώην ΟΑΕΔ) σε συνεργασία με την κ. Βίλυ Οικονόμου από τον ίδιο φορέα)

 

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι διαδικασίες οι οποίες θα ακολουθηθούν και οι ενέργειες που θα γίνουν από κάθε εμπλεκόμενο. Στις ομάδες συμμετέχουν και μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης και των Δημοτικών Επιτροπών τα οποία έχουν ενημερωθεί για τη διαδικασία και τους απευθύνθηκε ειδική πρόσκληση.

Στις θεματικές ομάδες έχουν εγγραφεί έως τώρα 110 άτομα.

Οι υπεύθυνοι των θεματικών ομάδων θα αναλάβουν την προετοιμασία ενός συνοπτικού και συνεκτικού κείμενου στρατηγικής της θεματολογίας που αφορά κάθε ομάδα εργασίας, τα προβλήματα που υπάρχουν, κατηγοριοποίηση των επιμέρους αναγκών, ιεράρχηση και διαμόρφωση παρεμβάσεων και προτάσεων που θα οδηγήσουν σε ενδεδειγμένες και αποτελεσματικές λύσεις.

Η διαδικασία της διαβούλευσης είναι σημαντικότατη καθώς δίνει τη δυνατότητα να αναδειχθούν τα ζητήματα από κάτω προς τα πάνω (botton up), καθώς και οι προτάσεις που θα διατυπωθούν για επίλυση των προβλημάτων να προέρχονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους μέσω της εγγύτερης δυνατής εκπροσώπησης.

Στην παραπάνω διαδικασία μπορούν και καλούνται να συμμετάσχουν και άλλοι εκπρόσωποι φορέων ή πολίτες και μπορούν να εγγραφούν στη διαδικτυακή πύλη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Θεσσαλίας www.thessentaxis.gr, στο πεδίο Διαβούλευση – Διαβουλεύσεις Φορέων για τους φορείς και για τους πολίτες στο πεδίο Διαβούλευση – eforum “Συμμετέχω”.

Πληροφορίες : Νικόλαος Πουτσιάκας 2413-506279, Σοφία Ορφανιώτη 2413-506273, Νάνσυ Παπαναστασίου 2413-506190.

Read More

Διάκριση του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας

Μία πολύ σημαντική διάκριση απέσπασε ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας στη φετινή τελετή απονομής Bravo Sustainability Awards 2022, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Ιουνίου στο μέγαρο της Παλιάς Βουλής, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Βιώσιμης Ανάπτυξης Bravo Sustainability Week 2022, που διοργανώνεται από το QualityNet Foundation. H διάκριση αφορά τον Πυλώνα ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, για το έργο «ΔικαίωμΑ».

 

Το έργο «ΔικαίωμΑ : Διαδικτυακή νομική βάση για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας των δικαιωμάτων των ατόμων με αυτισμό και επιμόρφωση του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε αυτά» δημιουργήθηκε για να δώσει λύση στην πληθώρα των διάσπαρτων νόμων που δυσκολεύει τους γονείς να ανακαλύψουν τα δικαιώματα των παιδιών τους.

 

Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας, έχοντας λάβει άπειρα αιτήματα γονέων από όλη την Ελλάδα για σχετική υποστήριξη, διαπίστωσε την επιτακτική ανάγκη για τη δημιουργία μιας νομικής βάσης που θα περιλαμβάνει τη σχετική νομοθεσία για τα άτομα με αυτισμό. Το έργο «ΔικαίωμΑ» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund. Δημιουργήθηκε δηλαδή μια διαδικτυακή εύχρηστη νομική βάση η οποία περιλαμβάνει με δομημένο και σαφή τρόπο την κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα άτομα με ΔΑΦ. Η πρόσβαση στη νομική βάση https://dikaioma.autismthessaly.gr/ είναι ελεύθερη και παρέχει επικαιροποιημένη πληροφόρηση και υποστήριξη σε άτομα με αυτισμό, γονείς, δημόσιους λειτουργούς, φορείς, επαγγελματίες.

 

Επίσης τον επόμενο μήνα θα εκδοθούν δύο σύντομοι ενημερωτικοί οδηγοί γονέων (για παιδιά με ΔΑΦ και για ενήλικες). Οι οδηγοί θα είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα του συλλόγου https://www.autismthessaly.gr/.

Κάθε χρόνο ο Θεσμός Bravo αναπτύσσει έναν κοινωνικό διάλογο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με βάση τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στη χώρα μας. Φέτος, ο Θεσμός Bravo σημείωσε «ρεκόρ» συμμετοχών, με περισσότερες από 300 πρωτοβουλίες να συμμετέχουν στον Ετήσιο Κοινωνικό Διάλογο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, από 185 συμμετέχοντες Οργανισμούς που προέρχονται από το κοινό των Επιχειρήσεων, των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Οργανισμών της Κοινωνίας Πολιτών και των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. H αξιολόγηση των πρωτοβουλιών που αναδεικνύονται γίνονται μέσα από τις επιστημονικές επιτροπές του Θεσμού, οι οποίες αποτελούνται από 170 μέλη και με την ενεργή συμμετοχή περισσότερων από 16.000 Ενεργών Πολιτών αναδείχθηκαν οι καλύτερες πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν ένα βιώσιμο μέλλον.

 

Το βραβείο για τον Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας παρέλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η πρόεδρος κα Εριφύλη Καλογεροπούλου, η γενική γραμματέας κα Ελένη Δημητρίου και το μέλος κα Ερασμία Μαρκοπούλου.

 

Read More

Συνέχεια της δράσης “Ο τοίχος της Αλληλεγγύης” με το 2ο μέρος του

Το Κέντρο Κοινότητας σας ενημερώνει ότι λόγω καιρού το 2ο  τμήμα της δράσης με θέμα “Ο Τοίχος της Αλληλεγγύης” για τη δημιουργία γκράφιτι, θα πραγματοποιηθεί  την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022, στις 10.30 π. μ στον αναδιαμορφωμένο εξωτερικό του χώρο.

“Αλλάζοντας την όψη του τοίχου αλλάζουμε την όψη του κόσμου.”

Read More

Δράση του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Τρικκαίων με θέμα “Ο Τοίχος της Αλληλεγγύης”

Το Κέντρο Κοινότητας θα πραγματοποιήσει δράση με θέμα “Ο Τοίχος της Αλληλεγγύης” την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022, στις 10.30 π.μ στον αναδιαμορφωμένο εξωτερικό χώρο.

Στη δράση θα συμμετέχουν μαθητές των 2ου και 9ου Γυμνασίου Τρικάλων με μεταναστευτική και προσφυγική προέλευση (Τμήματα υποδοχής – ΖΕΠ) μαζί με τους συμμαθητές τους θα δημιουργήσουν γκράφιτι στους εξωτερικούς τοίχους του Κέντρου από την ομάδα Nolimitstyles  Crew και θα λάβουν μέρος σε διαδραστικά παιχνίδια από τους Project ΙππόΚαμπος. Για την υλοποίηση της δράσης συνεργαστήκαμε με την Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων του Αστικού Ιστού Τρικάλων.

“Αλλάζοντας την όψη του τοίχου αλλάζουμε την όψη του κόσμου.”

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τρικκαίων

Δ/ νση: Ομήρου 6, Τρίκαλα

Τηλ. επικ.: 2431036900

Read More

Δράσεις προαγωγής υγείας για τις γυναίκες

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΑΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΔΥ ΒΟΛΟΥ

Το Παράρτημα Ρομά Αλιβερίου σε συνεργασία με το ΠΕΔΥ Βόλου ξεκινά δράσεις προαγωγής υγείας για τις γυναίκες του οικισμού.

Συγκεκριμένα, από 2 Ιουνίου 2022 έως και 30 Ιουνίου 2022 κάθε Τρίτη και Πέμπτη από 8:30 π.μ. μέχρι 13:00 μμ θα πραγματοποιεί λήψεις για Τεστ Παπανικολάου για γυναίκες από 13 μέχρι 65 ετών στο χώρο του ιατρείου του κέντρου μας.

Η συγκεκριμένη δράση θα βοηθήσει πολύ στη πρόσβαση των γυναικών σε προληπτικές εξετάσεις  λόγω της δυσκολίας στη μετακίνησή τους και στο κλείσιμο των διαθέσιμων ραντεβού.

Την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022 ήταν η πρώτη μέρα της δράσης στην οποία ανταποκρίθηκαν 12 γυναίκες.

Ευχαριστούμε θερμά τις κ. Καραγιάννη και Κάκκα για τη πρωτοβουλία αυτή.

Read More

Εκπαίδευση των γυναικών Ρομά από το πρόγραμμα REACH

Σε συνέχεια του προγράμματος REACH σχετικά με την «Ενδυνάμωση των Γυναικών Ρομά και την Καταπολέμηση των διακρίσεων στην Πρόσβαση στην Υγεία», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020) και συντονίζεται από τη C.M.T. Prooptiki και υλοποιείται σε συνεργασία με, τη Σχολή Μαιευτικής Αθηνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, την Ένωση Ελλήνων Διαμεσολαβητών Ρομά και Συνεργατών τους, τον Δήμο Χαλανδρίου και τον Δήμο Λάρισας ,πραγματοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις των γυναικών ρομά  στις 17 και 18 Μαϊου στο χώρο του Παραρτήματος Ρομά  του Δήμου Λαρισαίων.

Οι εκπαιδεύσεις αφορούσαν τα παρακάτω θέματα:

  • COVID-19
  • Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία
  • Πρόσβαση στην υγεία (Εισαγωγή, Αντισύλληψη, Εγκυμοσύνη και Φροντίδα μωρού)
  • Ανθρώπινα δικαιώματα – Διαμεσολάβηση

Παρόντες στις  εκπαιδεύσεις  ήταν και ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας κος. Σωτήρης Βούλγαρης , η Δ/ντρια  Πρόνοιας κα Έφη Ζιώγα καθώς και η συντονίστρια της CMT Prooptiki κα. Νάνσια Γατοπούλου, οι οποίοι τόνισαν πως η γυναίκα βλέποντας σε όλες τις φάσεις της ζωής της το σώμα της να αλλάζει, περιλαμβάνοντας τόσο σωματικές όσο και συναισθηματικές αλλαγές, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και φροντίδα ώστε να  μπορεί να προστατεύσει  τη συνολική της υγεία. Το πρόγραμμα Reach που υλοποιείται από τον Δήμο μας  μέσω του Παραρτήματος Ρομά , δίνει την ευκαιρία σε γυναίκες  Ρομά να εκπαιδευτούν αλλά και να εκπαιδεύσουν γυναίκες σε  θέματα  υγείας.

Στη συνέχεια του προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν δράσεις  σε συνεργασία με τον ξενώνα κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Λαρισαίων , το τμήμα Υγείας  της Περιφέρειας καθώς  θα πραγματοποιηθούν και εξετάσεις  τεστ ΠΑΠ και  μαστογραφίας .Τέλος , προγραμματίζεται  να  γίνει διασύνδεση με κινητές μονάδες για εμβολιασμό HPV ανηλίκων σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού.

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Λαρισαίων εντάσσεται στο «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Για πληροφορίες Παράρτημα Ρομά Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων, Δημοσθένους 45 Νέα Σμύρνη, τηλ. 2410-231.122, email kkoinotitasroma@larissa.gov.gr

 

Read More

Το 10ο δημοτικό σχολείο Νέας Ιωνίας και το Παράρτημα Ρομά Αλιβερίου  της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ συναντήθηκαν για να παρουσιάσουν στα παιδιά ήθη και έθιμα της κοινότητας Ρομά.

 

Το 10ο δημοτικό σχολείο Νέας Ιωνίας στο πλαίσιο δράσεων που υλοποιεί για τη συμπεριληπτική κουλτούρα προσκάλεσε το Παράρτημα Ρομά Αλιβερίου  της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για να παρουσιάσουν στα παιδιά ήθη και έθιμα της κοινότητας Ρομά.

Το κέντρο ανταποκρίθηκε άμεσα και η γυμνάστρια με την διαμεσολαβήτρια του κέντρου παρουσίασαν στα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς ήθη και έθιμα της κοινότητας μέσα από “τις Διαδρομές των Ρομά”. Πρόκειται για ένα ύφασμα που αποτυπώνει τη ζωή και τα έθιμα των κατοίκων και το οποίο κέντησαν και διαμόρφωσαν οι γυναίκες του οικισμού.

Read More

Συνάντηση εργασίας για τη σχολική διαρροή σε εκπαιδευτικές μονάδες της Νέας Σμύρνης που φοιτούν μαθητές Ρομά, διοργάνωσε το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Θεσσαλίας

Το Τμήμα του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο των συνεργασιών που αναπτύσσει με διάφορους φορείς, τη Δευτέρα 11 Απριλίου συγκάλεσε σύσκεψη στο χώρο του αμφιθεάτρου του 33ου Δημοτικού Σχολείου της Λάρισας, στη συνοικία της Ν. Σμύρνης.

Η πρωτοβουλία του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης για την πραγματοποίηση της σύσκεψης, ελήφθη μετά από σχετική έρευνα που υλοποίησε το Τμήμα για το ζήτημα της σχολικής διαρροής και η οποία βάση των αποτελεσμάτων της, ανέδειξε το τεράστιο πρόβλημα της διαλείπουσας φοίτησης των παιδιών Ρομά και στη συγκεκριμένη περιοχή.

Στη σύσκεψη αρχικά το λόγο έλαβε ο αναπληρωτής Προϊστάμενος του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Θεσσαλίας κ. Νικόλαος Πουτσιάκας ο οποίος αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για τη συμμετοχή τους, αναφέρθηκε στο θεσμό του Παρατηρητηρίου και στην προσπάθεια του να ασχοληθεί με ζητήματα φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού και ένταξης ευπαθών ομάδων. Μεταξύ αυτών και των πληθυσμών Ρομά όπου παρατηρείται μεγάλη απόκλιση των παιδιών από τη σχολική διαδικασία. Το πρόβλημα της σχολικής διαρροής σημείωσε, ήταν έντονο στην συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα, ωστόσο η πανδημία των τελευταίων ετών επέτεινε την κατάσταση, με αποτέλεσμα το ποσοστό της αποχής των μαθητών Ρομά από τη σχολική κοινότητα να είναι ακόμη πιο έντονο.

Στο τρίπτυχο συνεργασία, συντονισμός, αλληλεπίδραση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, συμφώνησαν όλοι όσοι συμμετείχαν στη σύσκεψη, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της σχολικής διαρροής.

Πιο συγκεκριμένα ο Διευθυντής του 33ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας κ. Βασίλης Κύργιας ευχαρίστησε τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας για την πρωτοβουλία να συγκαλέσει τη συγκεκριμένη σύσκεψη, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι το πρόβλημα της σχολικής διαρροής είναι υπαρκτό χρόνια τώρα και για αυτό πρέπει να αναληφθούν αποφάσεις ώστε να περιοριστεί όσο το δυνατό περισσότερο.

Από την πλευρά των Διευθύνσεων της Εκπαίδευσης, τόσο η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Βασιλική Ζιάκα, όσο και ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Λάρισας κ. Νικόλαος Ζέρβας, συμφώνησαν ότι είναι αδήριτη ανάγκη τα παιδιά Ρομά να ενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και να αποτελούν μέρος της μαθητικής κοινότητας του κάθε σχολείου, της κάθε περιοχής όπου και αν βρίσκονται αυτές.

Τη Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Λάρισας Αικατερίνη Καραγιώργου, εκπροσώπησε η Προϊσταμένη ΠΕ Λάρισας κ. Σοφία Παπαδοπούλου, η οποία στην τοποθέτησή της τόνισε μεταξύ άλλων την αναγκαιότητα επικαιροποίησης του μητρώου των μαθητών Ρομά που φοιτούν στις σχολικές μονάδες της περιοχής.

Σημαντική ήταν η τοποθέτηση του Καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Χρήστου Γκόβαρη ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας για την εκπαιδευτική στήριξη των παιδιών Ρομά, το οποίο υλοποιεί σε διάφορες περιοχές ανά τη Θεσσαλία το Πανεπιστήμιο.

Βάση αυτού, σύμφωνα με τον κ. Γκόβαρη από τις 15 Μαρτίου άρχισε η ολική αναζήτηση παιδιών ανά γειτονιά, για να εξετάσουν τους λόγους που απουσιάζουν από το σχολείο. Μέχρι στιγμής έχουν επισκεφθεί 120 οικογένειες, ενώ την ομάδα εργασίας του Πανεπιστημίου συνδράμουν 1 Νηπιαγωγός, 2 Δάσκαλοι και 1 Φιλόλογος και 1 Κοινωνικός Λειτουργός.

Ο κ. Γκόβαρης επεσήμανε στην τοποθέτηση του ότι πρέπει να εξεταστούν όλα εκείνα τα στοιχεία που οδηγούν στην αραιή φοίτηση των παιδιών Ρομά τόσο από τη μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό, όσο και από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο και βάση αυτών των στοιχείων να ενισχυθεί η εκπαίδευση τους κατά τους θερινούς μήνες.

Αξιοσημείωτη ήταν και η τοποθέτηση του Προέδρου της Πανθεσσαλικής Ομοσπονδίας Ρομά κ. Νικόλαου Παϊτέρη, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι είναι επιβεβλημένη η επικοινωνία με τους γονείς των παιδιών, αν θέλει η Πολιτεία να μειώσει το φαινόμενο της σχολικής διαρροής των Ρομά.

Σημαντικές ήταν επίσης οι παρεμβάσεις των συντονιστών εκπαίδευσης, του Δ/ντη του 11ου Γυμνασίου, της συντονίστριας του Παραρτήματος Ρομά, του Κοινωνικού Λειτουργού του Παν. Θεσσαλίας και των εκπαιδευτικών για τα ζητήματα της αρμοδιότητας τους.

Εν κατακλείδι υπήρξε σύμπνοια απόψεων όσον αφορά στο ζήτημα της ενδυνάμωσης των συνεργασιών όλων των εκπροσώπων και φορέων που ασχολούνται με το θέμα και κυρίως με τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών του κοινωνικού λειτουργού της σχολικής μονάδας του 11ου Δ.Σ., του κοινωνικού λειτουργού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του υπευθύνου σχολικής στήριξης του Παραρτήματος Ρομά. Στο πλαίσιο αυτό προτάθηκε και έγινε αποδεκτό οι παραπάνω συνεργασίες να γίνουν υπό το συντονισμό του Παραρτήματος Ρομά και μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα να επαναληφθεί η συνάντηση, ώστε να διαπιστωθούν τα αποτελέσματα που προέκυψαν.

Κατά τη συνάντηση αποσαφηνίστηκε από τη Διευθύντρια Περιφερειακής Εκπαίδευσης ότι δεν τίθεται θέμα προσωπικών δεδομένων, αναφορικά με τη διάθεση στοιχείων των μαθητών, όταν αυτά διατίθενται σε άτομα τα οποία νομιμοποιούνται να τα χρησιμοποιούν για επίτευξη στόχων της πολιτείας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι: Α. Ξυνοπούλου, Γ. Χριστάκης, Μ. Πατσαδάκης, εκπροσωπώντας το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας (ΠΕ.Κ.Ε.Σ), Σ. Παπαδοπούλου – Προϊσταμένη ΠΕ Λάρισας Α. Τάσης- Δ/ντης 11ου Γυμνασίου, Β. Αργύρη, Ζ. Ζίκος, Ε. Σεφεριάδου -δάσκαλοι 33ου δημοτικού σχολείου, Χ.Λαμπρογιώργος – Κοινωνικός Λειτουργός – Παν. Θεσσαλίας, Ε. Μπουκόρου- Κοινωνιολόγος Παραρτήματος Ρομά και τα στελέχη του ΠεΠΚΕ κ.κ Σ. Ορφανιώτη –  Α. Παπαναστασίου.

Read More