Εγγραφή: Μαρ 27, 2022
Last seen: Μαρ 28, 2022
Θέματα: 0 / Απαντήσεις: 1
Απάντηση
ΑΠ: Ποιες ενέργειες πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν ώστε να αντιμετωπισθεί με επιτυχία;

Τον Απρίλιο του 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τροποποίησε τον προτεινόμενο κανονισμό ΕΚΤ+ για την περίοδο προγραμματισμού 2021‑2027 και πρότεινε την ...

πριν από 1 έτος