Ενότητες Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης

Διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ευπαθών ομάδων σε κοινωνικές και προνοιακές υπηρεσίες και παροχές και τη βέλτιστη εφαρμογή παρεμβάσεων κοινωνικής ένταξης.

Επανένταξη αποφυλακισμένων

Η κοινωνική επανένταξη των πρώην κρατουμένων, βασίζεται στην υποστήριξη που τους παρέχεται πριν, κατά τη διάρκεια και την περίοδο μετά την αποφυλάκισή τους. Η προετοιμασία των κρατουμένων για την επιστροφή στην κοινωνία είναι διαδικασία η οποία απαιτείται να είναι αποτέλεσμα οραματισμού και πρόβλεψης από την αρχή της φυλάκισης.

Η αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας στην Θεσσαλία

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της Παιδικής Φτώχειας. Σε ποιους τομείς πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις ώστε να αντιμετωπισθεί με επιτυχία το φαινόμενο αυτό;
Άτομα με Αναπηρία

Προσβασιμότητα των ΑμεΑ

Υποβάλετε την ιδέα ή την πρότασή σας σχετικά με την Προσβασιμότητα των ΑμεΑ σε Δομημένο, Φυσικό και Ηλεκτρονικό Περιβάλλον, Μέσα Μεταφοράς, καθώς και την Πρόσβαση στο Περιεχόμενο.
Θέματα
1
Δημοσιεύσεις
1
Forum Participants

Συνεκπαίδευση μαθητών

Υποβάλετε την ιδέα ή την πρότασή σας σχετικά με τη Συνεκπαίδευση μαθητών με και χωρίς αναπηρία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Θέματα
1
Δημοσιεύσεις
1
Forum Participants

Αθλητισμός - Πολιτισμός - Δημιουργικότητα – Ψυχαγωγία

Υποβάλετε την ιδέα ή την πρότασή σας σχετικά με το θέμα: «Αθλητισμός - Πολιτισμός - Δημιουργικότητα – Ψυχαγωγία» - Ανοιχτοί συμπεριληπτικοί και προσβάσιμοι για όλους χώροι, δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
Θέματα
1
Δημοσιεύσεις
3
Forum Participants

Ανεξάρτητη Διαβίωση και Αποϊδρυματοποίηση των ΑμεΑ

Υποβάλετε την ιδέα ή την πρότασή σας σχετικά με την Ανεξάρτητη Διαβίωση και Αποϊδρυματοποίηση των ΑμεΑ, το Δικαίωμα επιλογής του τρόπου ζωής και την Πρόληψη της Ιδρυματοποίησης.
Θέματα
1
Δημοσιεύσεις
1
Forum Participants

Καταγραφή των ΑμεΑ από τις Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας

Υποβάλετε την ιδέα ή την πρότασή σας σχετικά με την καταγραφή των ΑμεΑ από τις Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, με σκοπό την άμεση παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις φυσικών και άλλων καταστροφών.
Θέματα
1
Δημοσιεύσεις
1
Forum Participants
Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
Βελτίωση των Ικανοτήτων των Φορέων στην εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης