Παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων των ευάλωτων ομάδων που διαβιούν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και των ιδιαίτερων συνθηκών και παραμέτρων που διαμορφώνουν τη φτώχεια, καθώς και τις ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων της Περιφέρειας.

Εγγεγραμμένοι Ωφελούμενοι στα Κέντρα Κοινότητας

Chart by Visualizer