Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Περιφερειακό Παρατηρητηρίο Κοινωνικής Ένταξης: Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής στο Βόλο

 

 

Με πρωτοβουλία του Τμήματος Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος και Αλμυρού, συνάντηση για την αντιμετώπιση του ζητήματος της σχολικής διαρροής στο Δήμο Βόλου.

Στη συνάντηση παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κ.κ Ιγνατίου, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς που συμμετείχαν, συμφώνησαν σε ένα σχέδιο δράσης ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που παρουσιάζεται και στις σχολικές μονάδες του Ν. Μαγνησίας.

Για το ζήτημα της σχολικής διαρροής είχε ήδη δημιουργηθεί ένα άτυπο δίκτυο υπό το συντονισμό της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος και Αλμυρού, το οποίο παρουσίασε συνοπτικά, κατά τον χαιρετισμό του, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Ιγνάτιος. Το δίκτυο λειτούργησε με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα τα οποία όμως κλονίστηκαν σημαντικά, από την πρόσφατη υγειονομική κρίση.

Καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος ΠεΠΚΕ Θεσσαλίας κ. Ν. Πουτσιάκας, τόνισε μεταξύ άλλων ότι «κοινός στόχος είναι ο βέλτιστος δυνατός συντονισμός των υφιστάμενων ανθρώπινων πόρων και υπηρεσιών, ο οποίος θα επιτευχθεί με δικτυώσεις όπως η παρούσα και αυτή που προϋπήρχε στη Μαγνησία με το άτυπο δίκτυο της Ιεράς Μητρόπολης».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε από τους εκπροσώπους του κάθε φορέα, η κατάσταση που επικρατεί στις περιοχές όπου διαβιούν Ρομά και στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες που φοιτούν τα παιδιά του πληθυσμού αναφοράς.

Οι εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εξέφρασαν την πρόθεση της Υπηρεσίας, να στηρίξουν με όσα μέσα διαθέτουν τους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν.

Στην προσχολική αγωγή τονίστηκε ότι έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των νηπίων Ρομά, που φοιτούν στα δυο νηπιαγωγεία το 8ο του Αλιβερίου και το 16ο της Αγίας Παρασκευής. Στο 8ο νηπιαγωγείο παρότι υπάρχει αυξημένος αριθμός Ρομά με πολύ υψηλότερο ποσοστό αναλογίας, γίνονται προσπάθειες αυτό να καταστεί πρότυπο και ζητήθηκε η στήριξη με πρόσθετο προσωπικό, καθώς το υφιστάμενο δεν επαρκεί.

Στο 16ο Νηπιαγωγείο της Αγίας Παρασκευής, η κατάσταση παρουσιάστηκε συγκριτικά καλύτερη με μια αναλογία μεταξύ Ρομά και μη Ρομά νηπίων που κυμαίνεται στο 50% περίπου. Παρόλα αυτά υπάρχει ζήτημα διαρροής και πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Στα Δημοτικά σχολεία σημειώθηκε μεταξύ άλλων ότι υπάρχουν σημαντικά προβλήματα διαρροής ιδιαίτερα στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας, στο οποίο εκτός μιας κατηγορίας παιδιών που εγγράφονται και έχουν λίγες απουσίες, υπάρχουν ακόμη δύο κατηγορίες, η πρώτη έχει λίγες παρουσίες και πάρα πολλές απουσίες και η δεύτερη παρουσιάζεται λίγο στην αρχή και στη συνέχεια απουσιάζει παντελώς.

Στο 17ο Δημοτικό Σχολείο που εξυπηρετεί την Αγία Παρασκευή όπου η αναλογία των μαθητών είναι επιμερισμένη στο 50%, υπάρχουν προβλήματα ελλιπούς φοίτησης, παρά σχολικής διαρροής, λόγω του γεγονότος ότι το σχολείο δεν αποτελεί βασική προτεραιότητα των οικογενειών και εντοπίζονται δυσκολίες στη συνεργασία με τους γονείς, κυρίως, λόγω συχνής αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας.

Από την πλευρά της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σημειώθηκε ότι πρέπει να υπάρξει ένας καλύτερος συντονισμός των εμπλεκομένων φορέων στη διαδικασία.

Όσον αφορά στα Γυμνάσια από τη Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Βόλου αναφέρθηκε ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι οι πρόωροι γάμοι και η δυσκολία στην επικοινωνία με γονείς και κηδεμόνες, ενώ εκφράστηκαν επιφυλάξεις για τον ρόλο των διαμεσολαβητών όσον αφορά στον «αξιόπιστο» τρόπο των μεταφερόμενων πληροφοριών και τονίστηκε ιδιαίτερα η αναγκαιότητα επιβολής όσων προβλέπονται από το νόμο.

Από τον Διευθυντή του 6ου Γυμνασίου Βόλου σημειώθηκε ότι το ποσοστό συμμετοχής μαθητών Ρομά στο σχολείο τους κυμαίνεται στο 19% περίπου, ενώ παρατηρείται ιδιαίτερα μεγάλη διαρροή στην 2η και 3η τάξη λόγω πρόωρων γάμων.

Εκ μέρους του  Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) από τον οργανωτικό υπεύθυνο κ.Β. Κωτούλα διατυπώθηκε η πρόταση να δημιουργηθούν Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) σε όλες τις περιοχές και όπου υπάρχει ανάγκη να υπάρχουν δυο εκπαιδευτικοί σε κάθε αίθουσα, ώστε να δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες συνδιδασκαλίας.

Οι Συντονιστές του ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας στις σύντομες τοποθετήσεις και αναφορές στους τομείς τους, ανέδειξαν διάφορες πτυχές του θέματος. Συγκεκριμένα η κα. Α. Ξυνοπούλου ανέφερε προβλήματα στην προσχολική αγωγή κυρίως με ελλείψεις διδακτικού προσωπικού, θετικότατες εμπειρίες από τη διδασκαλία μουσικής, ζητήματα καθυστερήσεων στην ονοματοδοσία πολλών μαθητών, ο κ. Ι. Χριστάκης αναφέρθηκε στην πολυπαραγοντικότητα του προβλήματος και στη δικαιωματική προσέγγιση, ενώ ο κ. Α. Δαρόπουλος μίλησε για την κοινωνική διάσταση του ζητήματος, την αναγκαιότητα να καταστεί η εκπαίδευση ελκυστική ζήτησε η κα. Α.Φακίδου, ενώ στη συνεισφορά των επιμορφώσεων για την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα αναφέρθηκε η κα Σ.Τριανταφύλλου, τέλος η πρόταση του συντονιστή Β’ θμιας Εκπαίδευσης κ. Ν.Λιάπη ήταν να κατευθυνθούν παιδιά Ρομά κατά προτεραιότητα στα τεχνικά Λύκεια, για την οποία εκφράστηκαν και διαφορετικές απόψεις.

Από τους εκπροσώπους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σημειώθηκε ότι το ζήτημα είναι κοινωνικό και πολιτικό και το ζητούμενο είναι πόσο ανοικτό είναι το σχολείο σήμερα, και σε ποιό βαθμό μπορεί να συμπεριλάβει όλα τα παιδιά.

Από τη συντονίστρια του Παραρτήματος Ρομά Αλιβερίου κα Ι.Τριανταφύλλου τονίστηκε ότι το 10Ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας, εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο μαθητές Ρομά, και παρά τις δράσεις του Π.Ρ και τις συνεργασίες με όλους τους φορείς που ήταν και είναι συνεχείς, δεν έχει συντελεστεί ιδιαίτερη πρόοδος, αντίθετα κάποιες φορές υπάρχει οπισθοδρόμηση.

Αντίστοιχα από το Παράρτημα Ρομά της Αγίας Παρασκευής αναφέρθηκε ότι στην περιοχή υπάρχουν σαφώς λιγότερα προβλήματα και οι αναλογίες των μαθητών είναι καλύτερες και η διαρροή μικρότερη. Το γεγονός ότι κατασκευάστηκε ο περιφερειακός δρόμος που χώρισε τη συνοικία συντέλεσε στο να διασπαρούν αρκετά παιδιά και να φοιτούν σε καλύτερες συνθήκες

Εκ μέρους της Περιφέρειας Θεσσαλίας η υπεύθυνη του τμήματος Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας κ. Γ.Ντέλλα αναφέρθηκε στο ζήτημα του οικογενειακού προγραμματισμού και της αντιμετώπισης των πρόωρων γάμων.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν οι: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.κ Ιγνάτιος, Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας κ. Δ. Νάτσινα, Αντιδήμαρχος για θέματα Υγείας του Δ.Βόλου κ. Δέσποινα Κότογλου, Πρ. Δ.Σ. του ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δ. Βόλου κ. Σοφία Χάλαρη, Πρ. Συλλόγου Ρομά «Νέα Ζωή» κ. Κ.Δημόπουλος, εκπρόσωποι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Μαγνησίας κ.κ Σ.Μπένης, Σ.Σάμιος, Υπεύθυνος Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων κ. Α.Αντωνίου, Οργανωτικός γραμματέας ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας κ. Β.Κωτούλας, συντονιστές εκπαιδευτικού έργου του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ) Θεσσαλίας κ.κ Α.Δαρόπουλος, Ε.Λιάπης, Α.Ξυνοπούλου, Σ.Τριανταφύλλου, Α.Φακίδου, Ι.Χριστάκης, Σ.Ε.Ε ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας Α.Παπαδημητρίου, Προϊσταμένες των 8ου και 16ου Νηπιαγωγείου κ.κ Ε.Ξυραδάκη, Σ.Ξηρού, Δ/ντές των 10ου και 17ου Δημοτικών Σχολείων κ.κ Α.Γούκος, Ι.Χατζηγιάννης, Δ/ντριες των 2ου και 6ου Γυμνασίου Βόλου κ.κ Μ.Ζαφειρίου, Δ.Κουκίου, Εκπαιδευτικοί του 2ου Γυμνασίου Ν.Ιωνίας κ.κ Κ.Ντίκα, Ε.Παναγοπούλου, Προϊσταμένη Τμ. Πρόληψης, Προαγωγής Υγείας Π.Θ κ. Γ.Ντέλλα, συντονίστριες των Παραρτημάτων Ρομά Αγίας Παρασκευής κ.κ Μ.Γκρούγια, Αλιβερίου Ι.Τριανταφύλλου, η Διαμεσολαβήτρια κ.Ε.Φραγκούλη, Παιδαγωγός κ. Αιμ. Στάικου, Γυμνάστρια κ. κ. Α.Πατσαρούχα του ΠΡ Αλιβερίου, Εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ.Χ.Σταθοπούλου, κ. Κ.Μάγος, Προϊστάμενος του ΠεΠΚΕ Θεσσαλίας κ. Ν.Πουτσιάκας, στέλεχος του ΠεΠΚΕ Θεσσαλίας κ. Αθανασία Παπαναστασίου.

Να σημειωθεί ότι το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Θεσσαλίας χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ «Θεσσαλία 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.