Διαδικτυακές συναντήσεις γνωριμίας και έναρξης του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Θεσσαλίας