Δείτε τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν, όπως παρουσιάσεις, πρακτικά και συμπεράσματα, που αφορούν στο σχεδιασμό, στην παρακολούθηση, στο συντονισμό και στην αξιολόγηση της Κοινωνικής Πολιτικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Διαβούλευση για τις Πολιτικές Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 30 Μαρτίου 2022, η Διαβούλευση για τις Πολιτικές...

Περισσότερα

Παρουσίαση του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Θεσσαλίας

Διαδικτυακή συνάντηση γνωριμίας και έναρξης του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής...

Περισσότερα