Έκθεση στελέχωσης και παροχής υπηρεσιών των Κέντρων Κοινότητας – Παραρτημάτων Ρομά Περιφέρεια Θεσσαλίας

Το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης συνεργάζεται με διάφορους κοινωνικούς φορείς, αλλά και δομές κοινωνικής ένταξης σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Βασικό εργαλείο συνεργασίας αποτελεί η επαφή του με τα Κέντρα Κοινότητας και τα Παραρτήματα Ρομά. Σε αυτά καταγράφονται τα φαινόμενα ακραίας φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεις καθώς και η προώθηση στην απασχόληση. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας το Περιφερειακό Παρατηρητήριο μέσω ενός ερωτηματολογίου απευθύνθηκε στα ΚΚ και τα ΠΡ, προκειμένου να αντλήσει μια σειρά στοιχείων, τόσο για τη στελέχωση των ΚΚ και των ΠΡ όσο και για παροχές υπηρεσιών τους (Εισαγωγή, σελ.4).

Λήψη του αρχείου της έκθεσης